Eduskunnan säätämän uuden kalastuslain takia maanantaina alkaa kalastuslupien myynti useille sellaisillekin jokialueille, jossa kalastivat ennen vain paikalliset.

Lupien myynti alkaa nyt kahdeksalle kohteelle, yhteensä 26 joella.

Metsähallitus julkaisi perjantai-iltana eräsuunnittelija Jarmo Huhtamellan, erikoissuunnittelija Markku Seppäsen ja ylitarkastaja Mika Laakkosen nimissä kirjoitetun tiedotteen, jossa tuotiin voimakkaasti esiin myös paikallista näkökulmaa.

Tiedotteen mukaan kalastuslaki vaatii, että kalastus pitää järjestää kestävästi siten, että kalakantojen luontainen elinkierto turvataan.

Lupien tulee lain mukaisesti olla kaikkien saatavilla yhdenvertaisesti, kuten muissakin valtion vesissä. Vaikka laki tuli voimaan jo 2016, nyt se konkretisoituu monelle, tiedotteessa todetaan.

– Vaikka uudet luvat voivat innostaa useimpia kalastajia, paikallisille ylälappilaisille uusi laki oli ikävä.

Ylälappilaiset eivät enää saa maksutonta kalastuslupaa jokiin, jotka ovat lohen ja taimenen nousualueita. Heidän täytyy siis hankkia nyt sama lupa kuin muidenkin.

Erän saamien tietojen mukaan Lapin poro- ja kalapäivillä Inarissa tällä viikolla kuultiin jo uhkauksia kerätä Juutuaan kesäksi joukko kalastajia vastustamaan etelän herrojen säätämää lakia omankäden oikeuden kautta eli kalastamaan ilman lupaa.

Tiedotteessa Metsähallituksen edustajat muistuttavat, että lainsäätäjä on turvannut paikallisten oikeuden saada yhä ilmainen lupa suurimpaan osaan muihin vesiin, jotka eivät ole lohen tai taimenen nousualueita.

Suurimmalla osalla näistä jokikohteista paikallisväestöllä on käytössä laajasti yksityisiä kalastusoikeuksia.

Kiintiö turvaa kestävyyden

Vaelluskalojen kestävyys turvataan kiintiöillä.

Uuden lain tarkoitus oli suojella vaelluskalakantoja. Siksi lupa-alueita on jaettu vyöhykkeisiin ja ne on kiintiöity tarkoin, jotta kalastus on kestävää ja mahdollisimman monelle riittäisi lupia uudessa tilanteessa.

Kiintiöistä on neuvoteltu paikallisten neuvottelukuntien kanssa, Metsähallituksen tiedote vakuuttaa.

Kiintiöt eivät tosin ole uutta: Metsähallituksen lakisääteinen tehtävä on ollut tähänkin asti asettaa kalastukselle ja metsästykselle kiintiöt valtion alueilla.

– Luvat ovat lyhyitä ja ne on kiintiöity tarkasti. Tällä tavoin mahdollisimman moni voi saada mahdollisuuden kalastaa joissa, kertoo kalastuksen ylitarkastaja Mika Laakkonen Metsähallituksesta.

Tavallisesti lupien kysyntä keskittyy kahden kolmen viikon ajanjaksolle heinäkuun alkuun. Vuorokausikohtaisten kiintiöiden takia kalastuspaine kohdistuu tasaisemmin kalastettavalle kaudelle.

Mikäli lupia jää vuorokausikiintiöistä myymättä alkukesänä, lupia voidaan antaa myyntiin myöhemmille päiville, mistä tiedotetaan erikseen Eräluvat.fi-sivustolla.

Enontekiön ja Inarin luvat myyntiin

Maanantaina alkava myynti koskee Enontekiön ja Inarin jokia. Utsjoen luvat tulevat myyntiin myöhemmin.

Lupia myy Metsähallitus Eräluvat.fi-verkkokaupassa ja palvelunumerossa 020 69 2424 maanantaina kello 9 alkaen.

Metsähallitus on julkaissut Eräluvat.fi-sivustollaan luettelon kahdeksasta lupa-alueesta karttoineen. Nämä kahdeksan lupa-aluetta on jaettu yhteensä 24 vyöhykkeeseen (poolit), joihin lupia voi maanantaista lähtien hankkia. Lupa-alueisiin kuuluu yhteensä 26 jokea.

Tenojoen luvat ovat asia erikseen

Tenojoelle Metsähallitus ei myy kalastuslupia. Lupia myydään ainoastaan muutamaan Tenojoen sivujokeen ja tunturivesiin, mutta näiden vesien kalastuslupien myynti alkaa myöhemmin.

Metsähallitus julkaisi Utsjoen vesien kiintiöpäätöksensä vasta huhtikuun lopulla, ja siitä on vielä valitusaika voimassa. Kiintiöpäätös määrittelee kalastuslupien enimmäismäärät kullakin valtion alueella.

UK-Puistoon myös kiintiöt

Urho Kekkosen kansallispuistossa sijaitsevat Lutto- ja Suomujoen vedet kuuluvat kiintiöiden piiriin. Aikaisemmin näille jokivesille inarilaiset ja sodankyläläiset saivat pitempiaikaisia kausilupia.

Uuden käytännön mukaan myös paikallisväestö joutuu hankkimaan luvat samalla tavalla kuin muutkin kansalaiset.

– Muutos kirpaisee ymmärrettävästi aktiivisia paikalliskalastajia, joita ei voida asettaa muita parempaan asemaan lupien saannissa, tiedotteessa todetaan.

– Mikäli paikalliset kalastajat halutaan huomioida paremmin, se on Metsähallituksen mukaan lainsäädännössä huomioitava asia.

Luettelo myyntiin tulevista uusista alueista

Kuva: Glysiak at Polish Wikipedia