Meritaimenen ja lohen 1-vuotiaita poikasia istutetaan noin 128 000 kappaletta ja meritaimenen, järvitaimenen ja järvilohen vaelluspoikasia noin 326 000 kappaletta.

Istutuksilla vahvistetaan ja elvytetään uhanalaisia kalakantoja. Näin kompensoidaan ihmistoiminnan aiheuttamaa haittaa kalojen luonnolliselle lisääntymiselle kohteissa, joissa on vaelluskalojen lisääntymiselle soveltuvia alueita.

Kaikki lohen, meritaimenen ja järvitaimenen 2-vuotiaat poikaset on merkitty rasvaeväleikkauksella.

Tänä vuonna voimaan tulleen kalastusasetuksen mukaan vähintään vuoden ikäisinä istutettavien taimenten, lohien ja järvilohien rasvaevä on leikattava pois.

Rasvaevän leikkaaminen mahdollistaa valikoivan kalastuksen, kun luonnossa syntyneet tai säästettäväksi tarkoitetut kalat voidaan erottaa istutetuista.

Luonnonvarakeskus on käytännössä noudattanut lakia jo viisi vuotta. Vesiviljelyn asiantuntijan Juha-Pekka Turkan mukaan Luken sopimuskasvatuskaloista lohet ja meritaimenet on rasvaeväleikattu vuodesta 2012 lähtien.

Tämän kevään istutuskaloista myös 1-vuotiaat meritaimenet ja osa lohista on rasvaeväleikattu.

Istutusten aikataulu ja määrät

Selkä- ja Saaristomeri sekä Suomenlahti, huhti-toukokuu:
• 50 000 kpl lohen jokipoikasta ja 107 000 vaelluspoikasta
• 20 000 meritaimenen jokipoikasta ja 43 000 vaelluspoikasta

Vuoksen vesistöalue, toukokuu:
• 89 000 järvilohen vaelluspoikasta

Kymijoen vesistöalue, Rautalammin reitti, toukokuu:
• 10 000 järvitaimenen vaelluspoikasta

Perämeri, toukokuu:
• 20 000 lohen jokipoikasta ja 35 000 vaelluspoikasta
• 38 000 meritaimenen jokipoikasta ja 42 000 vaelluspoikasta

Istutukset perustuvat maa- ja metsätalousministeriön kanssa solmittuun tulossopimukseen. Poikaset on tuotettu sopimuskasvatuksella yksityisissä kalanviljelylaitoksissa.

Kaikki poikaset on kasvatettu Luonnonvarakeskuksen tuottamasta mädistä.

Eri kalalajien ja kalakantojen vuosittaiset istutusmäärät vaihtelevat hankintamitoitusten ja viljelymenestyksen mukaan.

Kuva: Aki Janatuinen

Tarkemmat istutusaikataulut ja istutusmäärät