Suomalaiset jokamiehenoikeudet ovat maailmanlaajuisesti ainutlaatuiset, vaikka samantapaisia oikeuksia on myös Ruotsissa ja Norjassa.

Elävää kulttuuriperintöä tunnistetaan ja tallennetaan nyt Suomessa osana Unescon yleissopimusta.

Tallennusta varten Museovirasto on avannut verkkoon elävän perinnön wiki-luettelon, jossa on jo liki sata suomalaista kulttuuriperintöä aina pesäpallosta suomenhevoseen ja lavatansseista laihialaiseen nuukuuteen asti.

Wiki-luettelossa olevia kohteita voi hakea edelleen Suomen kansalliselle elävän perinnön listalle, jolle pääsystä päättää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Suomen Latu on vienyt jokamiehenoikeudet elävän perinnön wiki-luetteloon ja hakee niitä huhtikuun aikana edelleen kansalliselle elävän perinnön listalle.

Kansalliselta listalta on jatkossa mahdollista hakea Unescon kansainväliselle elävän perinnön listalle.

Yleissopimus elävän kulttuuriperinnön suojelemisesta hyväksyttiin Unescon yleiskokouksessa vuonna 2003. Tällä hetkellä sopimuksen piiriin kuuluu 172 valtiota. Suomi allekirjoitti sopimuksen vuonna 2013.