Edellisen kerran Tenolla päästiin yksimielisyyteen lohenkalastuksesta 27 vuotta sitten eli nykyinen sopimus on vuodelta 1990.

Uuden sopimuksen myötä Tenon kalastuskausi alkaa tästä vuodesta alkaen 1. kesäkuuta, ja matkailukalastuskausi 10.kesäkuuta.

Matkailukalastuksen luvanmyyntiä varten on valmisteltu sähköinen luvanmyyntijärjestelmä. Lupia voi jatkossa ostaa sekä Suomesta että Norjasta kirjautumalla jommankumman maan sähköiseen lupakauppaan, joiden välille järjestetään suora linkki.

Varsinainen lupa tulostetaan entiseen tapaan paikanpäällä luvanmyyntipisteissä, jossa näytetään verkko-ostoksen yhteydessä saatu lupakoodi.

Luvanmyyntipisteessä varmistetaan myös kalastusvälineiden puhtaus.

Tavoitteena on, että lupakauppa aukeaa toukokuun alussa. Asiasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Saaliit rekisteriin

Tenojoella ja sen sivujoilla kalastavien on jatkossa ilmoitettava saaliinsa saalisrekisteriin.

Huomattava osa vapakalastajista on ilmoittanut saaliinsa tähänkin asti Luonnonvarakeskuksen saalispalautejärjestelmään. Uusi saalisrekisteri rakennetaan Luonnonvarakeskuksen järjestelmän pohjalle.

Myös Tenon sivujokien kalastusta koskeva asetus uudistetaan. Tämä ehdotus valtioneuvoston asetukseksi pyritään saattamaan lausuntokierrokselle huhtikuun alussa.

Nykyinen sivuvesiä koskeva kalastussääntö on voimassa kunnes uusi asetus saadaan hyväksyttyä.

Nousulohet luodataan

Maidenvälinen tutkimusyhteistyö Tenojoen lohikannoista jatkuu ja sitä syvennetään.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen mukaan Tenolla aletaan käyttää nykyistä enemmän kaikuluotausmenetelmiä nousulohien määrän laskennassa.

Kaikuluotausta varten on varattu valtion talousarvioon erillinen määräraha ja samalla on varmistettu myös kaikuluotausseurannan jatko.

Kaikuluotaus aloitetaan Inarinjoelta ja samalla aletaan etsiä kaikuluotausjärjestelmälle toteutuspaikkaa myös Tenojoen alajuoksulta.  Tämä tehdään yhteistyössä Norjan kanssa.

Tenon kalastussopimuksen tulosta kerrottiin Erän verkossa ensimmäisen kerran joulukuussa 2015.

Kuva: Risto Varhe [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons