Maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmän mukaisesti Metsähallitus tarkastaa vuosittain tunnetut maakotkan pesät ja etsii uusia pesiä.

Lisäksi Metsähallitus hoitaa merikotkaseurantaa Pohjois-Suomessa.

Pesiä etsii Metsähallituksen henkilökunta ja vapaaehtoiset pesätarkastajat, mutta lisäksi tarvitaan muiden maastossa liikkujien apua.

Aiemmin tuntemattoman maakotkan ja Pohjois-Suomessa (entistet Lapin ja Oulun läänit) sijaitsevien merikotkan pesien ilmoittajille on luvassa 100 euron palkkio.

Etelämpää Suomesta löydettyjen merikotkien pesistä Metsähallitus ei maksa löytöpalkkiota.

Lähes kaikissa tunnetuissa pesissä on numeroitu pesäkyltti, mutta myös muutama tunnettu pesä on kuitenkin ilman kylttiä. Metsähallitus tarkastaa pesät ennen palkkion maksamista.

Risulinnoja puissa

Maakotkan pesä sijaitsee yleensä puunrungon puolivälin yläpuolella, joskus lähes latvassa.

Uusi pesä ei ole juuri haukan pesää isompi, mutta siinä on aina vahvempia oksia. Pesäoksat saattavat olla jopa useita senttejä paksuja, kun taas haukan pesässä ei juuri ole sormenvahvuutta paksumpia oksia.

Merikotkakin pesii yleensä puun latvukseen, ja sen pesä on rakennettu kuivista oksista ja siinä voi olla lisäksi muuan tuore oksa.

Sekä maakotka että merikotka voivat pesiä kerran valitsemassaan puussa useita vuosia. Pesäaineksista saattaa muodostua vähitellen satojen kilojen painoinen risurakennelma.

Jos linnut eivät ole paikalla saattaa pesien tunnistaminen olla vaikeaa, ja siksi kaikki vähänkin mietityttävät pesät kannattaa ilmoittaa.

Pesäilmoituksesta tulisi käydä ilmi löytäjän nimi ja yhteystiedot, pesän sijaintikunta ja paikannimi sekä mahdollisimman tarkka sijaintitieto (koordinaatit).

Pesistä voi ilmoittaa Metsähallituksen Lapin Luontopalvelujen ylitarkastaja Tuomo Ollilalle, p. 0400 241448 tai sähköposti tuomo.ollila(at)metsa.fi.

Kuva: Juan lacruz (Oma teos) [GFDL tai CC BY 3.0], lähde: Wikimedia Commons