Kyselyllä kartoitetaan Iijoen alueen nykytilaa, käyttötapoja sekä jokeen ja sen ympäristöön liittyviä arvoja. Samalla kysytään tulevaisuuden toiveista ja tunnistetaan konkreettisia kehittämiskohteita.

Kyselyyn toivotaan vastauksia kaikilta Iijoen tulevaisuudesta kiinnostuneilta.

Kyselyn tuloksista syntyy kartta-aineisto, joka on suoraan hyödynnettävissä esimerkiksi kuntien maankäytön suunnittelussa.

Kysely on osa Pohjois-Pohjanmaan liiton Otva-hankkeen vesistövisiotyötä. Paikkatietopohjaisen Iijoen arvot -kyselyn toteuttaa Mapita Oy.

Kysely on avattu 6.10.2016 ja siihen voi vastata lokakuun loppuun saakka.

Osana vesistövisiotyötä järjestetään jatkossa paikallisia työpajoja, joissa Iijoesta kiinnostuneet pääsevät perehtymään kyselyn tuloksiin ja käymään keskustelua sen johtopäätöksistä.