Ison osan talkoista järjestää Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry, joka hakee kunnostusluvat, vakuuttaa talkoolaiset, hankkii kunnostusmateriaalit ja työkalut sekä järjestää viikonlopputalkoisiin myös eväät ja juotavat.

Heinäkuun aikana on ehditty järjestää jo kaksi kunnostustalkoota, Vihtijoella ja Fiskarsinjoella, joista jälkimmäisestä vastasivat jokitalkkarit eli Riverkeepers.

Virtavesitalkoilla on tarkoitus elävöittää maisemaa kaupunkipuroilla ja erämaisemmilla virtavesillä.

Tavoitteena on lisätä lähiluonnon viihtyisyyttä ja parantaa usein lajien, kuten koskikaran, taimenen, ravun ja eri virtavesihyönteisten elinympäristöjä rakentamalla puuaineksesta ja kivestä suojapaikkoja eliöstölle ja sorasta kutusoraikkoja vaelluskaloille.

Syksyn talkoot ja aikataulut

Haaganpuro, Maunulanpuisto

Lauantaina 27.8. klo 10.00 alkaen. Maunulan uurnalehdon pohjois- ja länsipuolella purouomaa kivetään, lisätään soraa ja vakautetaan penkkoja eroosion vähentämiseksi. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Teemu Mökkönen, gsm. 040 539 1202, sposti. teemu.mokkonen(at)gmail.com

Vihtijoki, Haimoon myllypadon koski ja kalatie

Lauantaina 27.8.klo 11 alkaen. Suomen luonnon päivään liittyvä koskikunnostusnäytös Vihtijoella osoitteessa Haimoon myllytie. Tilaisuudessa esitellään Virtavesien hoitoyhdistyksen kunnostuksien ja talkootoiminnan tuloksia yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön sekä ELY-keskuksen kanssa.  Tapahtuma on avoin ja osallistuminen yleisölle on ilman eri ilmoittautumista.

Mustapuro, Helsinki, Myllypuron jäähalli

Lauantaina 3.9. klo 10.00 alkaen jäähallin vieressä. Kiveämällä purouomaa ja penkkoja elävöitetään maisemaa, lisätään veden solinaa ja vähennetään eroosioita. Aiemmin soraistettua aluetta parannetaan taimenen lisääntymis- ja elinympäristönä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Jouni Simola, gsm. 040 710 8697, sposti. Jouni.simola(at)gmail.com

Karhusuonpuro, Espoo

Lauantaina 10.9. klo 10.00 lähtien Nupurintiestä ylävirtaan (lähin osoite Karhuniityntie 1, Espoo). Gumbölenjoen taimenille ja nahkiaisille luodaan lisää kutupaikkoja soraistamalla. Samalla siistitään purolaaksoa keräämällä roskia. SLL Espoon järjestää talkoot yhteistyössä LähiTapiolan ja Virhon kanssa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Pirjo Itkonen, gsm. 050 4078 266, sposti. pirjo.itkonen(at)sll.fi

Mätäjoki, Helsinki

Lauantaina 24.9. klo 10.00 alkaen. Jokiuomaa kunnostetaan kahdessa kohteessa Pitäjänmäen Talissa ja Kaarelassa Vanhan Nurmijärventien eteläpuolella, Malminkartanon omenatarhan viereisellä alueella. Jokiuomaan lisätään puuta, kiviä ja soraa. Niillä saadaan veden virtaukseen vaihtelua, kiinnityspintaa vesikasveille, laidunmaata vesieliöille sekä lisääntymisalueita virtakutuisille kaloille.

Helsingin perhokalastajat ry vastaa Talin talkoista.

Talin talkoisiin pyydetään ilmoittautumaan Pekka Lindbladille, joka antaa myös lisätietoja, gsm. 050 556 7214, sposti. pekka.lindblad(at)kolumbus.fi

Kaarelanjoki-hanke vastaa Kaarelan talkoista. Lisätietoja ja ilmoittautumisia Kaarelaan kerää Mikael A. Manninen, gsm. 040 580 0402, sposti. mikael.manninen(at)gmail.com.

Lukupuro, Espoo

Lauantaina 1.10. klo 10.00 alkaen. Ojaksi kaivettua uomaa palautetaan puromaiseksi kiveämällä ja soraistamalla. Talkoot järjestetään yhteistyössä Espoon ympäristökeskuksen ja paikallisen kalastusalueen kanssa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Aki Janatuinen, 040 754 7778, aki.janatuinen(at)virtavesi.com

Mellunkylänpuro, Helsinki

Lauantaina 8.10. klo 10.00 lähtien Länsimäentien varrella. Työtä jatketaan vuonna 2015 kunnostetulla alueella tukemalla puron penkkoja, jolla ehkäistään penkkojen syöpymistä ja siitä syntyvän hiekkakulkeuman haittavaikutuksia. Voimakasvirtaisemmille alueille lisätään kiviä luonnonsoraikkojen yhteyteen monipuolistamaan virtaa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Jouni Simola, gsm. 040 710 8697, sposti. Jouni.simola(at)gmail.com

Virtavesien hoitoyhdistyksen talkookalenteri PDF-tiedostona.