Vapaaehtoisten haamuretkeilijöiden tehtävä on tutustua nimettömänä ja tavallista kävijää esittäen retkeilyreitteihin ja tehdä niiden merkinnöistä havaintoja.

Retkensä jälkeen haamut antavat palautetta merkintöjen toimivuudesta sekä kertovat kokemuksistaan ja kehittämisideoistaan Metsähallitukselle

Luontopalvelut hakee haamuiksi erityisesti vähemmän retkeilleitä henkilöitä. Hakijoilta toivotaan kiinnostusta retkeillä merkityillä reiteillä ja innokkuutta laatia kokemuksistaan lyhyt raportti ohjeiden mukaan.

Haamujen työ on tärkeää turvallisempien ja toimivimpien retkeilypalvelujen kehittämisessä.

Haamuretkeilijät saavat luontopalveluilta perusteellisen perehdytyksen toimenkuvaansa ja ovat vapaaehtoisen työnsä aikana vakuutettuina. Haamut retkeilevät Lapin reiteillä elo-lokakuussa 2016.

Haamuilusta kiinnostuneet voivat ilmoittautua vapaaehtoisiksi täällä. Ilmoittamalla kiinnostuksensa ei vielä sitoudu tehtävään. Luontopalvelut on yhteydessä kiinnostuneisiin erikseen.

Tavoitteena turvalliset reitit

Haamuretkeilyn kehittäminen on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa Metsähallituksen luontopalvelut kehittää vapaaehtoistoimintaa ja järjestöyhteistyötä.

Retkeilyreittien merkintää katsastavat haamuretkeilijät ovat osa REILA-hanketta.

REILAssa vahvistetaan maasto- ja ulkoilureittien luotettavuutta muun muassa suunnittelemalla yhtenäisiä pelastus- ja paikannusmerkintöjä sekä ohjeistamalla turvallisia ja asiakaslähtöisiä maastomerkintöjä.

Hanketta luotsaavat Lapin Pelastuslaitos, Metsähallitus ja Lapin AMK/MTI. REILAssa on mukana 14 Lapin kuntaa: Enontekiö, Inari, Kemi, Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello, Posio, Rovaniemi, Salla, Sodankylä, Tornio ja Ylitornio.