Suomen ja Norjan neuvottelut Tenon kalastussopimuksista saatiin päätökseen keskiviikkona. Molempien valtuuskuntien puheenjohtajat vahvistivat sopimuksen, jolla pyritään kohentamaan Tenon lohikantojen tilaa ja vähentämään lohien kalastuskuolevuutta 30 prosenttia nykytasosta.

Uuden sopimuksen myötä useimpien lohikantojen odotetaan elpyvän kestävälle tasolle noin kahden lohisukupolven eli runsaan kymmenen vuoden kuluessa.

Kalastusta Tenolla on jo vähennetty ja vähennykset on kohdennettu tutkimustiedon perusteella etenkin kalastuskauden alkuun. Siksi rajoituksia on kohdistettu myös perinteiseen verkko- ja patokalastukseen.

Jatkossa sekä paikallisten että turistien kalastuskausi lyhenee edelleen, mutta nyt molemmista päistä. Paikalliset pääsevät joelle vasta kesäkuun alussa, kun tähän asti on päästy 20. toukokuuta. Matkailukalastajien kauden alku siirtyy kesäkuun alusta kymmenenteen päivään.

Paikallisten kausi päättyy ensi vuodesta alkaen entiseen turistikalastajien päivämäärään 20. elokuuta, kun aiemmin kausi on päättynyt vasta elokuun lopussa.

Turistien kalastuskausi loppuu 10. elokuuta.

Kulkuttajat ja patokalastajat pääsevät joelle jatkossa vasta kesäkuun alussa ja silloinkin kaksi kertaa viikossa kolmen sijaan. Kesäkuun puolivälistä kalastaa saa kolme kertaa viikossa, mutta ensi vuonna kausi päättyy jo heinäkuun lopussa, ei elokuun lopussa.

Lohiverkkoja koskee sama päivärajoitus, paitsi että kahden päivän viikot jatkuvat heinäkuun puoliväliin. Vain Inarijoella lohiverkolla saa kalastaa vielä elokuu alkupuolella kahdesti viikossa.

Maakohtaiset kiintiöt

Pyyntirajoitusten yksityiskohtiin on vaikuttanut se, että Suomen osuus jokipyynnistä on viime vuosina kasvanut. Tenon lohentuotantoalueista kaksi kolmasosaa sijaitsee kuitenkin Norjassa ja kolmasosa Suomessa.

Tähän asti luvista saatavat tulot on tasattu maiden kesken ja lupamyynti on ollut yhteistä. Lupakäytäntöön on tulossa muutos, sillä jatkossa Suomella ja Norjalla on maakohtaiset kiintiöt. Lupia saa kuitenkin ostaa kummasta maasta tahansa.

Sopimus sisältää myös joustomahdollisuuksia kalastusmääräyksiin, joita voidaan käyttää lohikantojen tilan mukaan joko säätelyn lieventämiseen tai kiristämiseen. Kalastussääntö muuttuu määräaikaiseksi ja sitä tarkistetaan lohikantojen tilan mukaan 5-7 vuoden välein.

Kun lohikannat saadaan elpymään kestävälle tasolle, kalastusta on mahdollista jälleen lisätä.

Eduskunta hyväksyy

Uusi sopimus ja kalastussääntö on tarkoitus saada voimaan vuoden 2017 kalastuskauden alkuun mennessä. Tässä vaiheessa harjoituksia sopimuksesta käynnistyy molemmissa maissa lausuntokierros.

Suomessa sopimukseen ja kalastussääntöön tarvitaan eduskunnan sinetti, jotta ne tulevat voimaan. Lausuntopyyntö on nähtävillä maa-ja metsätalousministeriön verkkosivuilla.

Kuva: Risto Varhe [CC BY 3.0], lähde: Wikimedia Commons

Tenon kalastussopimusluonnokseen sisältyviä kalastusmääräyksiä

1. Yksi kalastusoikeutta omistava kiinteistö saa käyttää vain yhtä pyydystä kerrallaan. Muut kuin Tenojoen vesistön jokilaaksoissa vakinaisesti asuvat kalastusoikeuden haltijat saavat kalastaa vain vapavälineillä.

2. Matkailukalastuksessa rajajokiosuudella sekä ranta- että venekalastuksella on kummallakin 11 000 kalastuslupavuorokauden kiintiö kalastuskautta kohden. Nämä kiintiöt jaetaan tasan maiden välillä.

3. Matkailukalastuksessa venekalastuksen aika on klo 19.00–19.00 (Suomen aikaa). Paikallista soutajaa on käytettävä kello 19.00–07.00 välisenä aikana.

4. Matkailukalastuksessa rannaltakalastusaika on 17 tuntia, alkaen klo 23.00 ja jatkuen seuraavaan päivään kello 16.00 saakka.

5. Suomessa myytävistä matkailukalastusluvista enintään kolmasosa varataan toispaikkakuntalaisille kalastusoikeuden haltijoille. Näillä luvilla vapakalastuskausi on 1.6.–10.8. ja kalastusvuorokausi klo 23.00-23.00. Paikallisen soutajan käyttöpakko ei koske tästä kiintiöstä lunastettuja lupia.

6. Tenon kalastusvenerekisteristä säädetään kansallisesti. Kalastussäännössä on kuitenkin enimmäismäärät veneiden rekisteröintiin. Myös ulkopaikkakuntalaisille kalastusoikeuden haltijoille tulee mahdollisuus veneen rekisteröintiin sen mukaan kuin kansallisesti säädetään.

7. Lupien hinnoittelusta, myynnistä ja lupatulojen käytöstä säädetään kansallisesti.