marttinen-markku

Markku Marttinen on valittu Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön uudeksi toiminnanjohtajaksi.

Marttinen on työskennellyt aikaisemmin Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksissa hoitaen kalataloushallinnolle kuuluvia asiantuntija- ja johtotehtäviä.

Marttinen on ollut kehittämässä myös kalavarojen kestävää käyttöä ja hoitoa osallistumalla MMM:n ja YM:n työryhmiin ja laatimalla vapaa-ajankalastusstrategioita. Lisäksi hän on edistänyt aktiivisesti uhanalaisten kalakantojen elvyttämistä. Koulutukseltaan Marttinen on hydrobiologi (FK).

– Olen vaikuttunut SVK:n panostuksesta uuden ja varsin modernin kalastuslain ja -asetuksen aikaansaamiseksi sekä järjestön kenttäväen työstä lasten ja nuorten kalastusharrastuksen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Tämä näyttää myös kantavan hedelmää, sillä Luonnonvarakeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan kalastusharrastus on selvästi lisääntynyt alle 10 -vuotiaiden keskuudessa, Marttinen sanoo.

Uusi toiminnanjohtaja haluaa lähteä vahvistamaan tiedon lisäämistä vapaa-ajankalastuksen sosioekonomisista vaikutuksista, nopeuttaa kalatiestrategian toteutumista ja edistää kestävää kalastusta.

– Vapaa-ajankalastuksen hyvinvointivaikutuksia ei Suomessa vieläkään ymmärretä riittävästi. Työtä riittää vielä myös kovasti vaelluskalakantojemme nykyisen alennustilan kohentamisessa, Marttinen kertoo.

(SVK:n tiedote 17. kesäkuuta 2016)