Turistikalastajien kausi Tenojoella käynnistyi 1. kesäkuuta. Kahden ensimmäisen viikon aikana joki on antanut kalastajille yhden titin eli alle 3-kiloisen merilohen ja neljä lohijalkaa (3-7 kg lohet).

Nämä tiedot selviävät Luonnonvarakeskuksen (Luke) nettisivuilla avatusta Tenojoen lohisaalistilastosta.

Verkkosivulla on nähtävissä Tenojoen kalastusmatkailijoiden lohisaaliit viikko- ja kuukausikohtaisesti eri painoluokkiin jaoteltuna. Sivulta voi esimerkiksi tarkastella, kuinka monta yli 20 kg:n lohta on ilmoitettu saaduksi ja seurata lohisaaliin karttumista kalastuskauden edetessä.

Tee saalisilmoitus

Internetpohjainen saalisseuranta on ollut käytössä Tenojoella vuodesta 2009 lähtien.

Kalastaja ilmoittaa lohisaaliinsa tai saaliitta jäämisensä kalastusluvassa olevalla palauteosalla. Se palautetaan täytettynä Tenon luvanmyyntipisteisiin uutta lupaa lunastettaessa tai kalastuksen päättymisen jälkeen.

Saalispalautteet pyritään tallentamaan saalisseurantajärjestelmään luvanmyyntipaikoissa päivittäin.

Vuodesta 2011 alkaen saalisilmoituksen on voinut tehdä myös sähköisellä lomakkeella, mikäli saalistiedot jäivät ilmoittamatta luvanmyyntiin. Linkki lomakkeeseen löytyy Luken saalisseuranta sivulta.

Koska kaikilta kalastajilta ei saada saalispalautetta, kalastusmatkailijoiden lopullinen lohisaalis arvioidaan tilastomenetelmien avulla kalastuskauden jälkeen.

Saaliiden arviointitarve vähenee, mikäli mahdollisimman moni Tenon kalastaja täyttää ja palauttaa saalisilmoituksen.

Lohisaaliiden tilastointi on keskeinen osa Tenojoen lohikantojen seurantatutkimusta. Tutkimustietoa hyödynnetään muun muassa Tenon lohikantojen hoidossa ja kalastuksen säätelytarpeiden arvioinnissa.

Saalisseuranta Luken verkkosivuilla

Ilmoita saalistiedot nettilomake

PS. Erän verkkosivuille on viritelty mm. Tenojoen antamia lohisaaliita aina vuodelta 2001 saakka. Ne löytyvät Saaliit -linkin alta kohdasta Saaliit kartalla.