Särkikalojen merkintäpilotin odotetaan tuovan tietoa kalojen liikkumisesta hoitokalastuksen tueksi.

– Vesijärvihän koostuu neljästä melko erillisestä altaasta Enonselästä, Kajaanselästä, Paimelanlahdesta ja Laitialanselästä. Seuranta antaa mielenkiintoista tietoa siitä, liikkuvatko särkikalat Vesijärven eri selkäalueiden välillä, sanoo kalojen merkintään osallistuva vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi Lahden ympäristöpalveluista.

Särkikalojen liikkumisesta tiedetään yleisesti melko vähän, eikä näin ollen tunneta, vaikuttaako hoitokalastus pelkästään paikallisesti vai ulottuuko vaikutus laajemmalle alueelle.

–  Särkikalojen liikkumista on tutkittu jonkin verran muilla järvillä, mutta vesistöalueella on suuri merkitys kalojen liikkumiselle. Jos Paimelanlahdella merkitty särki pyydetään myöhemmin Kajaanselältä, niin se on hoitokalastuksen kannalta kiinnostava tieto, toteaa tutkija Jukka Ruuhijärvi Lukesta.

Ruuhijärven mukaan kuhia on seurattu mm. Pohjois-Päijänteellä. Kuhat siirtyvät siellä kutuaikana matalille vesille, jopa Jyväsjärvelle asti ja palaavat talveksi Päijänteen syvänteisiin. On mahdollista, että kuha käyttäytyy samantyyppisesti Vesijärvellä.

Kun hoitokalastuksessa arvokalat palautetaan aina takaisin järveen, pilotti tuonee lisävahvistusta myös sille, että kuhat selviävät palautuksesta.

Apua tarvitaan kalastajilta

Matti Kotakorpi ja Jukka Ruuhijärvi toivovat, että niin pilkkijät kuin muutkin kalastajat toimittavat saamiensa merkittyjen kalojen tiedot Lukeen joko postitse tai internet-lomakkeen kautta ja tukevat siten selvityksen onnistumista.

Jos merkintäkokeilu onnistuu teknisesti ja työlle saadaan rahoitusta, niin hanketta on tarkoitus jatkaa laajempana. Vesijärven mittakaavassa merkittyjä kaloja pitää olla enemmän kuin 200 lajia kohti, jotta saadaan luotettavia tuloksia.

LUKEn internet-sivuilla on lomake tietojen palautusta varten. Kalamerkeissä on yksilöllinen kirjaimista ja numeroista koostuva koodi, jonka voi palauttaa sähköisesti palautuslomakkeella.

Kalamerkkiä palautettaessa on tärkeää ilmoittaa kalasta ainakin pyyntipäivä ja –paikka tarkasti. Hyödyllisiä tietoja ovat myös pituus, paino ja pyydys.

Merkin palauttaneelle lähetetään korvaus (5 €) sekä tiedot kalan merkintäpaikasta ja merkintäkoosta. Merkkipalautusilmoitus verkossa riittää, eikä merkkiä silloin tarvitse lähettää postitse.

Merkatun kalan voi hyvin palauttaa elävänä järveen merkkeineen, jolloin sen liikkeistä voidaan saada vielä lisätietoa.

(Vesijärvisäätiön tiedote 7. maaliskuuta 2016)