Metsähallitus alkaa kehittää pikavauhtia Hossan palveluja yhdessä kumppaniensa kanssa, jotta retkeilyalueesta tulee entistä houkuttelevampi sekä nykyisille että uusille asiakkaille.

Kansallispuistona Hossa muuttuu suojelualueeksi, joten alueen rajoitettu metsätalouskäyttö päättyy.

Uuden kansallispuiston avajaisia on tarkoitus viettää 17. kesäkuuta 2017 osana Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlintaa.

Suomussalmella sijaitseva Hossa on jo nyt Kainuun suosituin luontomatkakohde ja historiallinen eräalue, joka tunnetaan kirkkaista kalavesistään ja kalliomaalauksistaan.

Kansallispuiston brändi tuo Kainuuseen merkittäviä matkailumahdollisuuksia, ja kansallispuistostatuksella onkin vahva paikallinen tuki.

Kansallispuistoon halutaan liittää myös Etelä-Kuusamossa sijaitseva Julma-Ölkky, joka on maamme suurimpia ja ainutlaatuisimpia kanjonijärviä ja liittyy kiinteänä osana Etelä-Kuusamon vanhojen metsien suojelualueeseen.

Julma-Ölkyn liittäminen Hossan kansallispuistoon vahvistaa myös Kuusamon–Kainuun-alueen matkailumahdollisuuksia kokonaisuutena.

Eduskunta päättää

Ministeri Tiilikaisen esityksen perusteella aletaan valmistella hallituksen esitystä Hossan kansallispuistosta. Lopullisen lain käsittelee eduskunta.

Metsähallitus alkaa kuitenkin ripeästi suunnitella niitä muutos- ja parannustöitä, joita kansallispuistoksi muuttaminen edellyttää.

– Panemme niin sanotusti hösseliksi, jotta Hossa on kansallispuistokunnossa vuoden päästä kesäkuussa. Teemme tämän innolla kumppaniemme kanssa, sanoo luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen Metsähallituksen luontopalveluista.

Metsähallituksen tavoitteena on säilyttää Hossa edelleen kiinnostavana kalastuskohteena.

Perinteisten luontoharrastusten mahdollisuuksia kehitetään edelleen, mutta huomio on myös suosiotaan kasvattavissa aktiviteeteissa kuten maastopyöräilyssä, luontokuvauksessa ja melonnassa.

Maastoon suunnitellaan ja toteutetaan uudet opasteet, polkuja kestävöidään ja kämppiä kunnostetaan. Myös Hossan luontokeskuksen näyttely kaipaa uudistamista.

– Kalastus- ja metsästysjärjestelyjen osalta Hossan alueella voidaan säilyttää osa nykyisistä käytännöistä. Lupametsästys ei kansallispuistoissa ole yleensä mahdollista, mutta kuntalaisten ML 8§ mukainen metsästysoikeus Hossassa tulee kansallispuistolaissa Metsähallituksen mielestä säilyttää, Pohjanmaan luontopalvelujen vt. aluejohtaja Samuli Sillman sanoo.

Muutos kansallispuistoksi edellyttää myös mm. kiinteistötoimitusta ja rajojen merkitsemistä.

Hossan retkeilyalue on osin ollut metsätalouden käytössä ja muuttuu kansallispuistopäätöksen myötä suojelualueeksi.

(Metsähallituksen tiedote 14. tammikuuta 2016)

Kuusi faktaa Hossasta

1. Hossan vahva erityspiirre on sen maisemahistoriassa. Alueella on asuttu ja metsästetty jo kivikauden ajalla, ja alueella on merkkejä ihmisen toiminnasta tuhansien vuosien takaa. Hossassa on mm. neljä tuhatta vuotta vanha kalliomaalaus Värikallio. Kansallispuistoon liitettävän Julma-Ölkyn lähellä puolestaan on kalliomaalaus, joka on Suomen pohjoisin.
2. Valtakunnallisesti Hossa on merkittävä luonnonmetsien alue, jonka puusto on mäntyvaltaista ja karua, ja jossa kasvaa lukuisia uhanalaisia kääpälajeja.
3. Hossa perustettiin valtion retkeilyalueeksi vuonna 1979. Suunniteltu kansallispuisto koostuu vanhasta retkeilyalueesta, Hossan Natura-alueesta, joka pitää sisällään Julma-Ölkyn, sekä Moilasenvaaran Natura-alueesta. Näiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 11 000 ha. Kansallispuiston rajat ja lopullinen koko tarkentuvat myöhemmin.
4. Vuonna 2014 Hossaan tehtiin 51 700 käyntiä. Enemmistö kävijöistä vierailee myös Hossan luontokeskuksessa.
5. Julma-Ölkyn kanjonijärvellä käy kesäisin noin 6000 risteilyasiakasta.
6. Hossa oli Vuoden Retkikohde 2011.
• Alueelle matkailun paikallistaloudelliset vaikutukset 2014: 2,3 miljoonaa euroa paikallistalouteen, laskennallinen kokonaistyöllisyysvaikutus 26 htv.
• Hossan talven ovat löytäneet erityisesti ranskalaiset matkailijat.

Mitä Porkkalalle tehdään?

Hossan kanssa kansallispuistostatuksesta kilpaillut Porkkala ei nouse toistaiseksi kansallispuistoksi, mutta sen asema paranee.

Porkkalan valtion omistamille alueille perustetaan luonnonsuojelualue valtioneuvoston asetuksella.

Luonnonsuojelualue käsittää Kirkkonummen ja Inkoon saaristojen Natura-alueiden maa- ja vesialueiden lisäksi myös avomeren yleisten vesien matalikoita, joilla on runsaita sinisimpukka- ja punaleväesiintymiä.

Tietoja matalikoiden vedenalaisesta luonnosta tullaan täydentämään. Myös alueen opastusta ja muuta palveluvarustusta parannetaan valtion alueilla.

Lisäksi laaditaan eri yhteistyötahojen kanssa selvitys Kirkkonummen, Siuntion ja Inkoon rannikko-, saaristo- ja merialueiden suojelusta ja kehittämisestä eri tavoitteiden yhteensovittamiseksi sekä virkistyspalvelujen tuottamiseen liittyvän yhteistyön järjestämiseksi.