Suurin syy luontotuvasta luopumiseen on sen vähäinen käyntimäärä ja toisaalta käynteihin nähden korkeat ylläpitokustannukset.

Puistonjohtaja Pirjo Seurujärven mukaan tupa on runsaat 20 vuotta vanha ja siihen olisi pitänyt lähitulevaisuudessa uusia näyttely ja tehdä muutakin remonttia.

Seurujärven mukaan valtion toimijoiden on pakko miettiä toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta suhteessa kustannuksiin.

– 45 kilometrin päässä Inarissa meillä on luontokeskus Siida, jossa tavoitamme huomattavan suuren väkimäärän, noin 100 000 käyntiä vuodessa. Luontotuvan toiminta siirrettiin osaksi Siidaa.

Päätavoite Metsähallituksen luontopalveluilla kansallispuiston hoitajana on saada ihmiset liikkumaan luonnossa ja kansallispuistossa. Esimerkiksi kulunut vuosi on ollut Lemmenjoen kansallispuistossa selvästi edellisvuotta vilkkaampi, vaikka luontotupa ei ollut toiminnassa viime kesänä.

– Luontotuvan kohtaloa pohdittaessa oletus olikin, että sulkeminen ei vaikuta kansallispuistokäynteihin. Joistakin rakenteista on jouduttu ja joudutaan edelleen luopumaan.