Metsähallituksen luontopalvelut on tehnyt syksyn aikana Inarissa ja Utsjoella kuntotarkastuksen lähes viidellekymmenelle luontopalvelujen hoitamalle historiallisesti arvokkaalle rakennukselle.

Luontopalveluilla on pohjoisessa 28 historiallisesti arvokasta rakennusryhmää, joissa on yhteensä 124 suojeltua rakennusta tai rakennelmaa.

– Kohteisiin kuuluvat ne, jotka on suojeltu asetuksella, Museoviraston ja Metsähallituksen välisellä sopimuksella, maakuntakaavalla sekä ne, jotka ovat valtakunnallisesti merkittiviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä, kertoo kulttuuriperintöön erikoistunut Metsähallituksen erikoissuunnittelija Siiri Tolonen.

Lisäksi luontopalveluilla on vielä ainakin saman verran muita historiallisesti arvokkaita rakennuksia, joita ei ole millään tavalla suojeltu tai joita Museovirasto ei ole arvottanut, vaan Metsähallitus on itse todennut rakennukset arvokkaiksi.

Autio- ja varaustuvista kairassa kulkijoille tuttuja suojeltuja kohteita ovat Hammastunturissa esimerkiksi Moberginojan, Pahaojan Kultalan ja Ritakosken Kultalan autio- ja varaustuvat tai Liljeqvistin kämppä, jonka sauna on vain nähtävyytenä.

Lemmenjolta voi löytää Morgamojan Kultalan, joka toimii autio- ja varaustupana tai Kaapin Jounin tilan, joka on vain nähtävyytenä. Puljun erämaa-alueella moni on vieraillut Korsatuvalla, joka kuuluu remonttia tarvitsevien kämppien joukkoon.

UK-puistosta löytyvät päivätupakäytössä olevat Rumakurun vanha ja uusi kämppä, jotka molemmat vaatisivat joitakin toimenpiteitä. Vanhaa päivätupaa on kunnostettu viimeksi vuonna 2012, ja se kuuluu kunnoltaan luokkaan ”paremmasta päästä olevat kohteet”.

Paloturvattomat nähtävyytenä

Siiri Tolosen mukaan sellaiset rakennukset, jotka eivät sovi majoituskäyttöön esimerkiksi paloturvallisuussyiden vuoksi, ovat pääsääntöisesti nähtävyyskäytössä.

Nähtävyytenä toimii esimerkiksi Kuusikko-ojan kämppä Savukoskella. Entistä savottakämppää voi kuitenkin vuokrata päiväkäyttöön, vaikka rakennus ei ole ihan priimakunnossa, vaan se kaipaaa korjausta.

– Useimmissa nähtävyyskäytössä olevissa rakennuksissa on opasteet, ja retkeilijät voivat tutustua niihin omatoimisesti. Osa rakennuksista on lukittu, esimerkiksi jos sisällä on takka, ja niitä voi katsella vain ulkoa päin. Osa on auki.

Tolosen mukaan suojelluista kohteista yhdeksäntoista vaatii lähivuosina ainakin jonkinasteista kunnostusta. Lisäksi luontopalveluiden täytyy huolehtia kohteiden vuosihuollosta.

– Monissa viime vuosina kunnostetuissa kohteissakin on vielä tekemistä, koska joitakin tärkeitä kunnostustoimenpiteitä on jäänyt tekemättä, kun raha ja aika ei ole riittänyt. Osa kohteista on jo hyvinkin huonossa kunnossa, ja muutama rakennuksista on lahonnut jo korjauskelvottomiksi.

Korjauskelvottomia kohteita ovat esimerkiksi Kolmosjärven kolttakenttä Inarissa ja Aarean metsänvartijantila Muoniossa.

– Korjauskelvottomat ovat sellaisia kohteita, jotka eivät ole olleet vuosikymmeniin missään käytössä. Paras tapa suojella rakennuksia onkin saada ne käyttöön, koska silloin niiden vuosihuolto on yleensä paremmalla mallilla, ja rakennus pysyy paremmassa kunnossa.

Kivijalattomia tupia

Vanhimmat Metsähallituksen Lapin luontopalvelujen hoitamista rakennuksista ovat yli sata vuotta vanhoja.

Tolosen mukaan monet suojelluista rakennuksista ovat sellaisia, että niitä ei ole alkujaankaan rakennettu kestämään aikaa.

– Rakennuksissa ei ole kivijalkaa, vaan hirret lepäävät suoraan maata vasten, jolloin alimmat hirret lahoavat nopeasti ja räystäät ovat lyhyet, jolloin vesi valuu pitkin hirsiä ja lahottaa niitä.

Perinteiset metsäkämpät vaativat tiheämpää kunnostusväliä kuin moni muu niin sanotusti kestävämpi rakennustyyppi.

– Esimerkiksi Ivalojoen Kultalan päärakennus, Kruunun stationi on ikäänsä nähden hyvässä kunnossa, koska se on kivijalkoineen rakennettu huolellisemmin ja kestävämmäksi.

Huonossa kunnossa olevia suojeltuja rakennuksia ei silti lähdetä kuljettamaan pois paikaltaan, suojaan ajan hampaalta.

– Rakennuksia ei siirretä pois, koska alkuperäinen sijainti on tärkeä osa kohteen historiallista arvoa, Tolonen sanoo.

Vapaaehtoiset mukana

Metsähallitus on tehnyt tänä vuonna kunnostustöitä Välimaalla ja Moberginojalla. Näiden lisäksi korjauksia tehtiin myös ei-suojelluissa, mutta muuten arvokkaissa kohteissa, kuten Puolitaipaleen metsänvartijan tilalla Pallas-Yllästunturissa ja Suolistaipaleen autiotuvalla ja Kaikunuorassa eli Punaisella tuvalla Inarijärvellä.

Koska kunnostusta vaativia kohteita on paljon, hankerahan saaminen on luontopalveluille todella tärkeää.

– Vähenevin budjettivaroin sekä omalla ja vapaaehtoistyöllä saamme korjattua vuosittain aina joitakin rakennuksia. Käytännössä joudumme priorisoimaan ne kohteet, jotka ovat kaikkein arvokkaimpia tai käyttöarvon takia tärkeimpiä.

Metsähallitukselle on siirretty viime vuosina paljon rakennuskohteita muilta valtion laitoksilta, kuten Museovirastolta ja kohta myös Liikennevirastolta.

– Saimme rahaa kertakunnostuksiin, mutta ongelmana on, että kohteiden ylläpitoon ei tullut mitään jatkuvaa rahoitusta. Hyvällä ylläpitohuollolla kun vältyttäisiin isoilta ja kalliilta peruskorjauksilta tai ainakin saataisiin siirrettyä niitä eteen päin, Tolonen sanoo.

Suojellut rakennusryhmät ja korjaustarve

1. Lattunan palovartijanmaja Autiotupa tarvitsee korjausta
2. Auttikönkään uittopato Nähtävyys ja silta pato korjattu,
ränni pitäisi korjata
3. Marasen tupa Huoltokämppä kohtuullisessa
kunnossa
4. Lintupirtti Vuokratupa kunnostettu
5. Ivalojoen Kultala Väentupa varaustupana,
muut nähtävyyksinä
kunnostettu,vaatii
toimenpiteitä
6. Oskarinjärven kolttakenttä Nähtävyys kunnostettu,
osa korjaamatta
7. Oskarinkosken kolttakenttä Nähtävyys kunnostettu,
osa korjaamatta
8. Rumakuru vanha päivätupa Päivätupa vaatii joitakin
toimenpiteitä
9. Rumakuru uusi päivätupa Päivätupa vaatii joitakin
toimenpiteitä
10. Raja-Joosepin kenttä Nähtävyys kunnostettu,
osa korjaamatta
11. Sallivaaran erotuspaikka Nähtävyys kunnostettu,
osa korjaamatta
12. Suomujoen kolttakenttä Nähtävyys, pirtti
huoltokämppänä
kunnostettu,
osa korjaamatta
13. Moberginoja Autio- ja varaustupa,
sauna nähtävyytenä
kunnostettu,
osa korjaamatta
14. Pahaoja Kultala Autio- ja varaustupa kunnostettu,
osa korjaamatta
15. Ritakosken Kultala Autio- ja varaustupa kunnostettu
16. Kaapin Jounin tila Nähtävyys kunnostettu
17. Morgamoja Kultala Autio- ja varaustupa,
osittain nähtävyytenä
kunnostetaan
lähivuosina
18. Liljeqvistin kämppä Autiotupa, sauna
nähtävyytenä
tarvitsee korjausta,
sauna kunnostettu
19. Kenestupa Vuokrattu yrittäjälle,
majoituskäytössä
pitäisi kunnostaa,
yksityisen vastuulla
20. Aarean metsänvartijantila Ei käytössä korjauskelvoton
21. Aalistunturin palovartijan maja Autiotupa tarvitsee korjausta
22. Sammalselän erotuspaikka Paliskunta käyttää,
myös autiotupana
tarvitsee korjausta
23. Hammastunturin kämppä Ei käytössä korjauskelvoton
24. Välimaan tila Nähtävyys osa vielä
kunnostamatta
25. Kuusikko-ojan kämppä Nähtävyys/vuokratila tarvitsee korjausta
26. Hannukkalanniemi käpyriihi Nähtävyys kunto kohtuullinen