Maailman uhanalaisten lintulajien luettelo päivitettiin torstaina 29. lokakuuta.

Birdlife Suomen mukaan peräti kymmenen Suomessa pesivän lintulajin tila on huonontunut niin, että ne luokitellaan nyt kansainvälisesti uhanalaiseksi tai silmälläpidettäväksi.

Moni Suomessa taantunut vesilintulaji vähenee myös maailmanlaajuisesti.

Uusimmassa arvoinnissa kansainvälisesti vaaratuneisksi lajeiksi todettiin punasotka ja mustakurkku-uikku. Haahka päätyi silmälläpidettävien listalle.

Jo aiemmin vaarantuneeksi luokitellun allin uhanalaisuusluokka on pysynyt ennallaan, mutta pilkkasiiven luokkaa on voitu laskea erittäin uhanalaisesta vaarantuneeksi.

Punasotka, haahka ja alli ovat Suomessa metsästettäviä lajeja.

Suomessa pesivistä lajeista myös turturikyyhky on nyt luokiteltu vaarantuneeksi. Meriharakka, töyhtöhyyppä, punakuiri, ruokki, niittykirvinen ja punakylkirastas ovat nykytiedon valossa kansainvälisesti silmälläpidettäviä.

Birdlife Suomen mukaan uusin uhanalaisuusarvio osoittaa maailman linnuston tilan edelleen heikkenevän.

– Yhteensä neljänkymmenen lintulajin uhanalaisuusluokkaa on korotettu ja vain 23 lajin tilan voitiin katsoa parantuneen. Erityisen huomionarvoista on peräti neljän Afrikassa pesivän korppikotkalajin luokitteleminen äärimmäisen uhanalaiseksi ja kahden erittäin uhanalaiseksi.

Maailmanlaajuisesti uhanalaisia ja myös Suomessa pesiviä tai säännöllisesti tavattavia lajeja ovat lisäksi erittäin uhanalainen kultasirkku sekä vaarantuneet kiljuhanhi, allihaahka ja kiljukotka.

Maailmanlaajuisesti silmälläpidettäviksi on jo ennestään luokiteltu arosuohaukka, heinäkurppa, mustapyrstökuiri ja kuovi.

Maailman uhanalaisten lajien luetteloa ylläpitää kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN. Lintujen uhanalaisuuden arvioinnista vastaa BirdLife Internationalin johtama asiantuntijatyöryhmä.

Kuva: Andreas Trepte (Oma teos) [CC BY-SA 2.5], lähde: Wikimedia Commons