Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Tenojoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden lohisaalis kaudella 2015 oli 20 300 kiloa.

Lohisaalis pieneni edellisvuodesta yli 20 prosenttia ja oli pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (24 300 kg).

Miten tällaista uutista pitäisi tulkita? Onko Tenon lohisaaliissa tapahtunut merkittävä romahdus vai oliko kyse vain siitä, että kelit eivät ole lohenkalastuksen kannalta kohdallaan?

Tutkija Panu Orell Luonnonvarakeskuksesta tietää lohisaaliin notkahduksen syyn, ja se on yksinkertainen.

– Jokeen nousi selvästi vähemmän kalaa kuin esimerkiksi edeltävänä vuonna. Kalojen vähenemä näkyy muun muassa Tenon sivujokien nousukala- ja kutukalamäärissä.

Teno-Inarijokivarren kalastusmatkailijoiden lohisaaliin pääosan (67 prosenttia) muodostivat alle 3 kiloa painavat pikkulohet eli titit.

Keskikokoisia, 3-7 kilon lohia saalissa oli 22 prosenttia, ja isoja, yli 7 kilon lohia 11 prosenttia.

Kaikkiaan Tenon kalastusmatkailijat saivat saaliiksi vajaat 6 500 lohta, jotka olivat keskipainoltaan reilut 3 kiloa. Suurin ilmoitettu saalislohi painoi 20,5 kiloa.

Teno- ja Inarijoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden arvioitu lohisaalis (kg) vuosina 1980–2015. Katkoviivalla on kuvattu vuosien 1980–2014 keskisaalis. Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke).

Teno- ja Inarijoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden arvioitu lohisaalis (kg) vuosina 1980–2015. Katkoviivalla on kuvattu vuosien 1980–2014 keskisaalis. Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke).

Suosio säilyi

Lohisaaliin pienenemisestä huolimatta Tenojoki säilytti asemansa suosittuna lohenkalastuskohteena.

Teno-Inarijoen Suomen puoleiselle osalle kalastusluvan osti 7 800 henkilöä, jotka kalastivat yhteensä 33 400 kalastusvuorokautta.

Lunastettujen kalastusvuorokausien määrä kasvoi hieman (1 %) vuoteen 2014 verrattuna. Lisäksi lunastettiin 1 100 nuorisolupaa (viikkolupia).

Ulkomaalaisia kalastajia Tenolla vieraili reilut 220, eniten ruotsalaisia ja puolalaisia.

Tenojoen kalastusmatkailijoiden lohisaalisarvio perustuu Luken ylläpitämään saalisseurantajärjestelmään ja tietoihin myytyjen kalastusvuorokausien määristä.

Suomen puolen kalastusmatkailijoiden saalis on viime vuosina ollut reilu neljännes Tenon kokonaissaalista, joten Tenon lohisaalis jäänee noin 80 tonniin.

Kokonaisuudessaan Tenon lohisaalistilastot valmistuvat vuodenvaihteen tienoilla, jolloin saatavilla on tietoa myös paikallisten kalastajien ja muiden kalastajaryhmien lohisaaliista niin Suomesta kuin Norjasta.