Riistahavainnot.fi-palvelussa näkyvät Luonnonvarakeskuksen tänä talvena pannoittaman seitsemän, vielä toimivaa pantaa kantavan suden paikannustiedot.

Pannoitetut sudet ovat Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Pantasusien paikannustietoa esitetään palvelussa helmikuun loppuun asti. Maaliskuun ja elokuun välisellä ajalla paikannustietoja ei esitetä, koska menossa on suden lisääntymisaika.

Tavoitteena on, että kunkin suden paikannushavainnot välittyvät palveluun seitsemän tunnin välein. Tämä edellyttää, että eläin on paikannushetkellä riittävän avoimessa maastossa, j otta paikannus onnistuu.

Eläimen pitää olla myös GSM-kuuluvuusalueella, jotta panta pystyy lähettämään paikannustiedot.

Palvelussa kerrotaan, mikäli paikannus on yli kaksi viikkoa vanha. Verkkopalvelussa ei esitetä eläimen tarkkaa sijaintia, vaan Suomi on jaettu 5×5 kilometrin ruutuihin.

Kartalla näytetään, missä ruudussa pannoitettu susi on ollut viimeisimmän paikannuksen mukaan.

Pantasusien paikannustietojen lisäksi sivustolla esitetään suurpetoyhdyshenkilöiden ilmoittamat suurpetohavainnot (karhu, susi, ilves ja ahma) viimeisten kahden kuukauden ajalta.

Sivulla voi tarkastella myös aiempina vuosina pannoitettujen susien reviirejä.

Palvelu toimii myös mobiililaitteilla.

Sudet löytyvät osoitteesta riistahavainnot.fi.