Maa- ja metsätalousministeriö toimii tiukalla aikataululla haahkakoiraiden kesämetsästystä koskevan asetuksen valmistelussa.

Viranomaisilla, yhteisöillä ja yhdistyksillä on lausuntojen toimittamiseen aikaa 24. heinäkuuta asti.

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut koirashaahkan metsästyksen rajoittamisesta luonnoksen, jonka pitäisi tulla voimaan 1. elokuuta 2015.

Asetus on suunnitelmien mukaan voimassa 31. heinäkuuta 2018 asti.

Asetuksen mukaan koirashaahkan metsästys kielletään 1.-15. kesäkuuta rannikon läheisyydessä. Erillisessä kartassa on merkitty sallitut ja kielletyt alueet.

Sallittuja alueita olisivat käytännössä vain karujen ulkoluotojen puuttomat luodot ja saaret, mutta niitäkin koskevat jotkin rajoitukset.

Saarilla ja luodoilla, joilla esiintyy naarashaahka poikasineen tai joilla on etelänkiisla-, riskilä- tai ruokkiyhdyskunta, koiraita ei saa metsästää.

Koirashaahkan metsästys on uuden asetuksen mukaan kielletty rannikolla. Kielletyt alueet on merkitty karttaan vaaleanpunaisella. Sinisellä ristikolla merkityillä alueilla metsästys on sallittu.

Koirashaahkan metsästys on kielletty lisäksi 16. kesäkuuta alkaen koko maassa 20. elokuuta kello 12 asti, siis myös kesäkuun alkupuolen ”sallituilla alueilla”.

Maa- ja metsätalousministeriö rajoittaa haahkakoiraiden metsästystä, koska se haluaa varmistaa, että haahkakantaa ei vaaranneta.

Kanta vähentynyt voimakkaasti

Ministeriössä valmistellun muistion mukaan haahkakanta on vähentynyt voimakkaasti. Suomen pesimäkanta on 94000-132600 paria ja pitkällä aikavälillä kanta on supistunut 41-58 prosenttia.

EU:n komissio on antanut Suomelle perustellun lasunnon koirashaahkojen kesäaikaisesta metsästyksestä.

Komission mukaan haahkakoiraiden metsästys tapahtuu haahkan lisääntymisaikana eikä voimassa oleva sääntely estä koiraiden metsästystä alueilla, joissa naaraat huolehtivat poikasista.

Ministeriön mukaan haahkakannan voimakkaan urosvoittoisuuden tasapainottamiseksi koirashaahkan metsästystä ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista kieltää kokonaan. Kannasta 70 prosenttia on koiraita.

Koirashaahkan metsästys on ollut tähän asti mahdollista 1. kesäkuuta ja 31. joulukuuta välisenä aikana.

Kesäkuussa alkava haahkakoiraiden metsästys tapahtuu ulkoluotojen alueilla, joihin koiraat siirtyvät pesimäalueilta.

Haahkanaarat eivät pesi alueilla kuin aivan poikkeuksellisesti, koska ulkoluodoilla ravintoa joutuu hakemaan jopa 30-40 metrin syvyydestä. Näihin syvyyksiin pystyvät vain aikuiset linnut.

Työ koirashaahkan metsästyksen rajoittamiseksi alkoi käytännössä jo vuonna 2011, kun komissio sai valituksen Manner-Suomessa 1. kesäkuuta alkavasta haahkakoiraiden metsästyksestä.

Virallinen huomautus pätkähti Suomen viranomaisten postiin marraskuussa 2012 ja perusteltu lausunto huhtikuussa tänä vuonna.

By Arnstein Rønning (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons