Miehet olivat kalastaneet Hossan Ala-Valkeisella laittomasti ja luvattomasti vuosina 2010-2014. Ala-Valkeisella on kielletty kaikenlainen pyydyskalastus.

Oikeuden mukaan miehet syyllistyivät kalastusrikokseen pyytämällä neljä kertaa kolmella verkolla siikaa, madetta, ahventa ja taimenta.

Saaliiksi he olivat saaneet noin 70 siikaa ja viisi taimenta.

Oikeuden mukaan miehet syyllistyivät lisäksi luvattomaan pyyntiin kalastaessaan kahdesti samalla järvellä siikaa, taimenta ja madetta ilman lupaa vuosina 2013 ja 2014.

Käräjäoikeuden päätös syntyi kansliapäätöksenä tiistaina. Molemmat miehet tuomittiin kalastusrikoksesta ja luvattomasta pyynnistä 60 päiväsakkoon.

Lisäksi miehet tuomittiin yhteisvastuullisesti korvaamaan asianomistajalle eli Metsähallitukselle syntynyt vahinko ja oikeudenkäyntikulut. Takavarikoidut kalat ja verkot rikoksentekovälineenä tuomittiin menetetyksi valtiolle.

Miehet tunnustivat oikeudessa menetelleensä syyttäjän kuvailemalla tavalla. Korvausvaatimukset he kiistivät.

Saaliina tuotantokaloja

Käräjäoikeuden mukaan pyydetyt siiat olivat potentiaalisia tuotantokaloja, sillä siika lisääntyy Ala-Valkeisessa luontaisesti.

Luvatta pyydettyjen siikojen arvo laskettiin sen perusteella, mikä olisi ollut pyydettyjen kalojen tuottamien istutusikäisten poikasten arvo.

Luvattomasti pyydetyt taimenet laskettiin kalojen istutushinnan mukaisesti.

Oikeuden mukaan miehet olivat tietoisia, että Hossan Ala-Valkeisella ei saanut kalastaa yleiskalastusoikeuksilla, vaan ainoastaan virkistyskalastusluvalla. Oman veneen käyttö ja kaikenlainen verkkopyynti oli lisäksi järvellä kokonaan kiellettyä.

Oikeuden mukaan miesten salakalastus oli suunnitelmallista ja taidokasta. Esimerkiksi verkot oli piilotettu veteen niin, että ne oli kiinnitetty rannan vesaan vain ohuella narulla.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen.