Rapala Rahaston avustusten saajien joukossa on kalavesistään huolehtivia osakaskuntia ja kalastusalueita, kuten esimerkiksi äärimmäisen uhanalaisen saimaannieriän pelastamisen puolesta toimiva Kuolimon kalastusalue.

Avustuksia saavat myös kalastusseurat, maakunnalliset ja paikalliset suojeluyhdistykset ja talkooporukat sekä alan tutkimuksia ja opinnäytteitä tekevät henkilöit.

Useamman tuhannen euron avustukset ohjattiin kolmelle taholle: Auttin kalatiehankkeelle, Lohijokitiimille ja Pro Puruvesi ry:lle, joiden toiminta katsottiin erityisen ansiokkaaksi ja tukemisen arvoiseksi.

Raha-avustusten lisäksi Rapala Rahasto jakaa jälleen tavaralahjoituksina kalastustarvikkeita.

Kalastustarvikkeita saivat muun muassa monet kalastusseurat lähinnä lasten ja nuorten houkuttelemiseksi kalastusharrastuksen pariin erilaisissa tilaisuuksissa sekä yläkoulut oppilaiden keskuudessa suurta suosiota herättäneiden kalastuskurssien toteuttamiseksi.

Rapala Rahaston tarkoituksena on järjestää jälleen ensi vuonna avoin avustusten hakumenettely, josta tiedotetaan alan järjestöjen ja median kautta.

Avustushakemuksia voi lähettää esimerkiksi sähköpostilla rahasto@rapala.fi tai netin kautta www.rahasto.rapala.fi.

Rapala Rahaston avustuskohteet 2015

Auttin kalaveden osakaskunta, Rovaniemi: Auttin kauneuspadon kalatien rakentamiseen
Lohijokitiimi ry, Keminmaa: Kemi-Ounasjoen lohien ylisiirtohankkeille
Pro Puruvesi ry: Puruveden vesistön puhtauden ja hyvinvoinnin edistämiseen
Gammelbackan kartanoyhdistys, Porvoo: Gammelbackan puron jatkokunnostukseen
Haapasalo Timo, Itä-Suomen yliopisto Joensuu: pro gradu -tutkielmaan virkistyskalastuksesta Lieksanjoella
Iisalmen Pilkkijät ry: Iisalmi, lasten ja nuorten kalastusharrastustoiminnan tukemiseen
Kaukialan osakaskunta; Jämsä: Nytkymenjoen virtavesialueiden kunnostukseen
Korpisalmi 5. osakaskunta, Kuhmo: koskitalkkarin palkkaamiseen
Kuhmon kalastusalue: varusteiden hankintaan pitkäaikaistyöttömille virtavesien kunnostuksiin
Kuolimon kalastusalue: emokalapyynnin jatkotoimiin nieriän pelastamiseksi Kuolimojärvellä
Kymijoen Villi Lohi- ja Taimen ja Kotkan Perhokalastajat ry, Kotka: Kymijoen Korkeakosken pilottisoraistukseen
Lakka Teemu, iktyonomi, Vääksy: pienien jokien ja purojen lämpötilaseurantaan Päijät-Hämeen alueella
Näsijärven lohikalayhdistys, Tampere: purotalkoisiin ja kunnostustarvikkeiden hankkimiseen
Paimionjoki-yhdistys ry, Somero: kunnostustalkoisiin Paimionjoen vesistöalueella
Pietinen Tuuli, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu: pro gradu -tutkielmaan vapaa-ajankalastajien motiivien ja lupahintojen vaikutuksesta
Riverkeepers Oy Ltd, Espoo: Raaseporin Kvarnbyånin kunnostukseen
Silo-Kemppaalan osakaskunta ja Mäntylän osakaskunta, Viitasaari: järvitaimenelle sopivien virtavesien kartoittamiseen Keitelejärven yläpuolisilla osuuksilla
Uitti Anssi, Virtavesien hoitoyhdistys ry, Suomen Urheilukalastajain Liitto ry ja Saarijärven Osakaskunta: kalastoselvitykseen Saarijärven reitin kahdella jokivesistöllä
Urpalanjoki lohijoeksi ry: Urpalanjoen saattamiseen uudelleen merilohijoeksi

Kuva: Kymi (Oma teos) [CC BY-SA 3.0 tai GFDL], lähde: Wikimedia Commons