Kalastuslaki antaa puitteet kalavarojen ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän käytön järjestämiseen.

Lain avulla luodaan mahdollisimman hyvät edellytykset kaupalliselle ja vapaa-ajankalastukselle samaan aikaan, kun otetaan huomioon kalakantojen tila. Laki selkeyttää myös kalastuslain mukaisten toimijoiden roolia.

Kalastusoikeudet säilyvät uudessa laissa pääpiirteissään nykyisenlaisina.

Yleiskalastusoikeuksia ja valtion kalastusmaksuja yksinkertaistetaan ja laajennetaan yhdistämällä kalastuksenhoitomaksu ja viehekalastuslupa yhdeksi kalastonhoitomaksuksi.

Lupa oikeuttaa kalastukseen yhdellä vieheellä koko maassa erityiskohteita lukuun ottamatta.

Kalastuslakiin liittyvä asetus on tarkoitus valmistella vielä tämän vuoden aikana.