Matkalla USA:ssa huomaa, että monin paikoin on sadevesiviemärien suille laitettu kylttejä, jotka muistuttavat viemäriin joutuvien aineiden kulkevan suoraan vesistöihin – ja sitä kautta kaloihin.

Kuvan viemäriaukko on San Franciscon lahdelta Kaliforniasta, missä Arnold Schwarzenegger kuvernöörikaudellaan edisti paikallisen meriekosysteemin suojeluun tähtäävää Thank You Ocean -kampanjaa.

Kampanjan puitteissa ryhdyttiin aktiiviseen viemäriaukkojen kyltittämiseen ja jatkettiin näin jo vuonna 1997 aloitettua merkitsemistä.

Kylteillä ja samansisältöisillä katumaalauksilla halutaan kiinnittää huomiota siihen, että sadevesiviemäreissä kulkevat tupakantumpit, moottoriöljyt, autonpesuvedet ja muut jätteet eivät suinkaan päädy puhdistuslaitoksille – vaan putkia pitkin suoraan luontoon.

Kalifornia ei ole tässä suhteessa poikkeus, sillä sekä USA:ssa että Kanadassa vesistöihin johtavien viemäreiden merkitseminen on tavallista.

Esimerkiksi lähinnä kalamiehistä koostuva vapaaehtoisjärjestö Trout Unlimited jakaa halukkaille taimenvesiin johtavien viemäriaukkojen merkitsemiseen käytettäviä sapluunoita.

Suunnilleen saman viestin sisältäviä lätkiä ja sapluunoita on laajasti myynnissä myös amerikkalaisissa verkkokaupoissa.

Vaihtoehtoisia tekstejäkin löytyy viemärin purkupaikan vaihtuessa merenlahdesta jokeen, puroon tai järveen.

Yllätyksenä ei pitäisi tulla, että tilanne sadevesiviemäreissä kulkevan veden osalta on sama myös Suomessa.

Kymmeniä kilometrejä viemäreitä

Helsingin luoteiskulmassa sijaitseva Kannelmäen kaupunginosa ei voi leveillä suurella koolla. Lähiön pinta-ala on alle kaksi neliökilometriä, mutta asukkaita siellä on pienen kaupungin verran, noin 13 000.

Kannelmäen kylkeä pitkin suoraan Suomenlahteen valuu yksi Helsingin 25:stä kaupunkipurosta, Mätäjoki. Se on virtaamaltaan ja valuma-alueen kooltaan suurin Helsingin puroista.

Mätäjoen valuma-alue on noin 24,4 neliökilometriä ja alueella asuu 72 000 ihmistä. Alueeseen kuuluu osia Helsingistä, Vantaalta ja Espoosta.

Mätäjoen valuma-alueen sadevesiviemäristön pituus on noin 124,84 kilometriä ja lisäksi jokeen tulevan avouomaston pituus noin 109,42 kilometriä.

Varsinkin Kannelmäessä ja sen vieressä olevassa Pitäjänmäessä valtaosa hulevesistä, sade- ja sulamisvesistä, johdetaan viemäreitä pitkin Mätäjokeen.

Kymmenien tuhansien ihmisten aiheuttamat ylimääräiset ja normaalista poikkeavat päästöt tuntuvat ja näkyvät nopeasti pienessä purossa, johon yritetään kotiuttaa taimenia.

Esimerkiksi vuonna 2013 paikalliselta maalitehtaalta lähtenyt ja sadevesiviemärin kautta Mätäjokeen levinnyt liuotin tappoi kalat joen alajuoksulta ja vaurioitti myös pohjaeläimistöä.