Rapala Rahaston tarkoituksena on tukea erilaisia paikallisesti merkittäviä, kestävän kehityksen mukaisia kalavesien kunnostustoimenpiteitä, turvata vapaaehtoistyöhön perustuvien talkoiden onnistumista, saattaa mahdollisesti laajempia, monivuotisia projekteja alkuun ja edistää omalta osaltaan näihin päämääriin tähtääviä tutkimuksia ja muita esivalmisteluja.

Rahasto ei kuitenkaan halua ohjata varoja varsinaisiin kalojen istutuksiin.

Rapala Rahasto tukee tänä vuonna tuntuvammin muun muassa Vesijärvisäätiötä, Pro Puruvesi ry:tä, Lohijokitiimiä sekä Auttin kalatiehanketta. Tavaralahjoitukset ohjataan ensi sijassa yläkoulujen opetussuunnitelmiin kuuluvien kalastuskurssien toteuttamiseen.

Lisäksi Rapala Rahasto julistaa avoimesti haettavaksi kymmenen 500 euron apurahaa kalavesien kunnostushankkeiden ja -tutkimusten tukemiseksi.

Hakuaikaa huhtikuun puoliväliin

Tukea voivat hakea mitkä tahot tahansa. Esimerkiksi osakas- ja hoitokunnat, kalastusseurat ja -piirit, vesien tai luonnon hoito- ja suojeluyhdistykset, paikalliset yhteisöt ja talkooporukat, yksityiset puuhamiehet, alan tieteelliset tutkijayhteisöt, yksittäiset tutkijat ja opiskelijat opinnäytetöihinsä sekä rahaston päämäärää tukevien laitteiden keksijät, kehittäjät ja valmistajat.

Hakemukset on lähetettävä huhtikuun puoliväliin mennessä.

Hakemuksen voi muuten tehdä täysin vapaamuotoisesti, mutta siitä on selvittävä seuraavat asiat: Hanke, tapahtuma, tutkimus tai muu tarve, vakuuttavat perustelut, hakijatahon taustatiedot ja yhteyshenkilön kontaktitiedot.

Hakemukset voi lähettää joko sähköpostilla osoitteeseen rahasto@rapala.fi tai postitse osoitteella Rapala VMC Oyj, Rapala Rahasto, Mäkelänkatu 91, 00610 HELSINKI.

Hakemuskaavakkeen voi myös täyttää ja lähettää nettiosoitteessa www.rahasto.rapala.fi, josta saa myös tietoa Rapala Rahaston avustuskohteista ja toiminnasta.

Lisätietoja apurahamenettelystä saa puhelimitse Rapala Rahaston asiantuntijaneuvoston jäseneltä, toimittaja Seppo Suuroselta puh. 0400 233 339.

Tuen kohteena myös koululaiset

Rapala Rahasto on kolmen toimintavuotensa aikana ehtinyt tukea jo kymmeniä kalavesien hoitoon ja tutkimuksiin liittyviä hankkeita eri puolilla Suomea.

Viime vuonna avustuksia saivat muun muassa vuolenkoskelainen Aito Taimen -yhdistys, Näsijärven lohikalayhdistys, espoolainen Riverkeepers, porvoolainen Gammelbackan kartanonseutuyhdistys sekä Kymijoen villi lohi ja taimen -ryhmä.

Suurin avustussumma ohjattiin Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson Kalatalouskeskusten Kaakon jokitalkkari -hankkeelle.

Lisäksi esimerkiksi useat kalastusseurat saivat lahjoituksena kalastusvälineitä erityisesti nuorten houkuttelemiseksi harrastuksen pariin. Merkittävää omalta osaltaan on ollut Rapala Rahaston antama välinetuki kuudelle yläkoululle, joissa on otettu kalastuskurssi mukaan viralliseen opetussuunnitelmaan.