Uudella kalastuslailla pyritään takaamaan työvälineet heikentyneiden ja uhanalaisten kalakantojen suojeluun. Laki tukee kalojen luontaista lisääntymistä istutusten sijaan.

”Olen todella iloinen, että vuonna 2008 aloitettu uudistustyö saatiin maaliin. Voittajia ovat Suomen kalat ja kalastajat”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo.

Kalastukseen luodaan uusi, tietoon perustuva säätelyjärjestelmä. Säätelyä hoidetaan valtioneuvoston sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksilla ja ELY-keskusten hallintopäätöksillä.

Asetus lausuntokierroksille

”Uusi kalastuslaki vastaa paremmin nykyajan vaatimuksia. Seuraavaksi viimeistelemme lausunnoille kalastusasetuksen, jonka avulla lain tavoitteita toteutetaan”, kertoo lakiuudistusta vetänyt kalastusneuvos Eija Kirjavainen.

Valmisteilla olevassa kalastusasetuksessa on tarkoitus velvoittaa, että kaikilta yksivuotiaina tai vanhempina istutetuilta lohilta, järvilohilta ja meritaimenilta leikataan rasvaevät. Näin kalastajat tunnistavat luonnonkalat ja tietävät vapauttaa ne takaisin veteen.

Oikeus määrätä omien vesien kalastuksesta kuuluu jatkossakin vesialueen omistajalle, joka voi edelleen asettaa lupaehtoja myymiinsä kalastuslupiin.

Kalastuksen säätely perustuu alueellisiin ja valtakunnallisiin hoitosuunnitelmiin, jotka valmistellaan yhteistyössä alueiden kanssa. Hoitosuunnitelmat ovat jatkossa entistä sitovampia kaikille kalatalouden toimijoille.

Yksinkertaisempi lupajärjestelmä

Laki myös yksinkertaistaa kalastuslupajärjestelmää.

Kalastuksenhoito- ja viehekalastusmaksu yhdistetään yhdeksi kalastonhoitomaksuksi, jonka maksavat kaikki 18–64-vuotiaat kalastajat, jotka harjoittavat muuta kalastusta kuin ongintaa ja pilkintää.

Maksun suuruus on 39 euroa/vuosi, 12 euroa/viikko ja 5 euroa/vuorokausi, ja se oikeuttaa kalastamaan yhdellä vieheellä koko maassa. Silakkalitkalla kalastaminen muuttuu maksuttomaksi yleiskalastusoikeudeksi.

ELY-keskus voi myöntää kaupallisille kalastajille määräaikaisen kalastusluvan, jos tiukat lupaedellytykset täyttyvät. Näin edistetään kaupallisten kalastajien vesille pääsyä, kotimaisen kalan tarjontaa sekä käyttö- ja hoitosuunnitelmien mukaista kestävää kalastusta.

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö