Kilpailun ja sen yhteensä yli 1 600 euron arvoisten palkintojen avulla halutaan korostaa suurten kalojen tärkeyttä osana elinvoimaisia kalavesiä ja kannustaa kalastajia vapauttamaan saamiaan suurkaloja.

Samalla kiinnitetään huomiota uhanalaisten lohikalakantojen nykytilaan, minkä takia lohikalojen sarjassa siirrytään käyttämään kalojen pituutta niiden koon vertailussa.

Vapautussarjan säännöt noudattelevat perinteistä SVK:n suurkalakilpailua. Kilpailulajit on jaettu neljään ryhmään: petokalat (A), lohikalat (B), särkilalat (C), muut kalat (D).

Jokaisen ryhmän suhteessa suurimman kalan vapauttanut henkilö palkitaan. Lisäksi tänä vuonna jaetaan runsaasti lajikohtaisia palkintoja sekä arvontapalkintoja kaikkien osallistuneiden kesken.

Kalojen suhteellinen suuruus lasketaan siitä, kuinka monella prosentilla kalan koko ylittää suurkalastajan ansiomerkkiin oikeuttavan vähimmäispaino- tai pituusrajan.

Ilmoitusaikaa kuukausi

Ryhmissä A, C ja D verrataan kalojen painoa. Lohikalojen ryhmässä (B) siirryttiin vertailussa käyttämään kalojen pituutta. Pituuden mittaaminen on virtavesikohteissa usein ainoa mahdollinen (ja sääntöjen sallima) keino kalan koon selvittämiseksi.

Samassa yhteydessä lohikalojen ryhmästä poistettiin vieraslajit eli harmaanieriä, puronieriä ja kirjolohi.

Kalat tulee ilmoittaa kilpailuun kuukauden kuluessa pyyntipäivästä. Poikkeuksena ovat tämän vuoden tammi-helmikuussa saadut kalat, joita voi ilmoittaa maaliskuun loppuun saakka.

Ilmoitettavista kaloista tulee ottaa riittävästi hyvälaatuisia kuvia, joista käy ilmi kalan koko ja laji. Sähköinen saalisilmoituslomake löytyy osoitteesta: www.vapaa-ajankalastaja.fi/suurkala.

OPM, Vision, Silli Lures, Onkitukku, Gofish.fi ja SVK lahjoittavat vapautussarjan palkinnot, joiden yhteisarvo ylittää 1 600 euroa. Palkinnot sekä kilpailun tarkat säännöt ja kalojen ilmoitusrajat löytyvät osoitteesta: www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen → suurkalakilpailun vapautussarja.

Lähde: SVK