Jokaisesta EKOenergiana myydystä megawattitunnista vesivoimaa maksetaan vähintään 0,10 euroa EKOenergian Ympäristörahastoon.

Ympäristörahaston varoilla toteutetaan hankkeita vesivoiman ympäristöhaittojen vähentämiseksi.

”Hankehaku julkaistiin syksyllä 2014 ja saimme runsaasti hyviä hakemuksia. Hakemuksia käsiteltiin ympäristöalan ammattilaisista koostuvassa tuomaristossa luomiemme hakemuskriteereiden pohjalta”, kertoo energiakoordinaattori Steven Vanholme EKOenergiasta.

Järvitaimenille ja jokitalkkareille

EKOenergia päätti rahoituksen saajat 9. maaliskuuta 2015.

Ensimmäinen rahoitettava hanke on Murronjoen kalataloudellinen kunnostus. Hankkeen toimeenpanijana on Keski-Suomen kalatalouskeskus, ja hankkeessa tehdään kutualueita uhanalaiselle järvitaimenelle. Hanke saa Ympäristörahastosta 23 000 euroa.

Toinen rahoituksen saaja on Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen Kaakon jokitalkkarihanke.

Hankkeen tavoitteena on elvyttää, säilyttää ja palauttaa heikentyneitä lohikalakantoja Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson vesistöissä. Hanketta tuetaan 10 000 eurolla.

Suomessa ja Latviassa

Kolmas hanke toteutetaan Saaristomeren valuma-alueen virtavesissä Valonian toimesta. Hanke koostuu virtavesikunnostuksista ja kunnostustarveselvityksistä muun muassa Paimionjoella ja Kiskonjoella. Hanketta rahoitetaan 15 000 eurolla.

Neljäs rahoituksen saaja on Latvian Fund for Nature. Hankkeessa poistetaan vanhojen patojen osia ja muita vaellusesteitä Norina-joella Latviassa. Esteiden purkaminen mahdollistaa lohikalojen nousun kutualueilleen. Hanke saa Ympäristörahastosta 4 000 euroa.

EKOenergia on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa yleiseurooppalainen sähkön ympäristömerkki. Merkkiä hallinnoi eurooppalaisten ympäristöjärjestöjen verkosto.

Tavoitteena on edistää uusiutuvan sähköntuotannon kehitystä sekä ilmastoystävällisten ratkaisujen syntymistä.

Lähde: Suomen luonnonsuojeluliitto