”Metsiä käytetään usein kaatopaikkana”, sanoo metsätalouden laatupäällikkö Timo Kemppainen.

”Ihmiset jättävät kaikenlaista romua metsään. Ilmeisesti koetaan, että metsä on ei kenenkään maata ja sitä voi huoleti roskata.”

Ympäristöseurannoissa yhtenä arvioinnin kohteena on metsätyömaan siisteys. Työmaalla tarkistetaan, ettei puunkorjuualalle ole jäänyt mitään sinne kuulumatonta, kuten tyhjiä öljykanistereita. Metsähallituksen ja sen urakoitsijoiden osalta asiat ovat pitkään olleet kunnossa.

Oluttölkkejä ja eväskääreitä

”Valitettavasti liian usein metsissä havaitaan muuta epäsiisteyttä. Nykypäivän polttoaineastiat ovat mehupulloja, oluttölkkejä ja eväskääreitä, joita surutta on heitetty polkujen varsiin”, Kemppainen kertoo.

Metsähallitus on tehnyt ympäristöseurantoja jo kahdenkymmenen vuoden ajan.

Vuoden 2014 seurantojen tulokset osoittavat, että ympäristönhoidon laatu on kokonaisuutena säilynyt hyvänä ja täyttää lainsäädännön, metsäsertifioinnin ja Metsähallituksen ympäristöoppaan vaatimukset.

Toiminnan tasoa on mahdollista parantaa lähinnä kunnostusojituksen vesiensuojelussa ja uudistushakkuiden arvokkaiden säästöpuiden määrässä ja järeydessä.

Lähde: Metsähallitus