Toimiva kalastuksenvalvonta on tärkeä osa kalavesien hoitoa, muistuttaa Kalatalouden Keskusliitto. Kalastuksenvalvonnalla varmistetaan, että kalastajat noudattavat kalastusta koskevia sääntöjä ja määräyksiä ja ovat lunastaneet kalastamiseen tarvittavat luvat.

Järjestöjohtaja Risto Vesa Kalatalouden Keskusliitosta on ollut mukana kalastuksenvalvojien koulutuksessa keväästä 2011, jolloin kalastuksenvalvojan tutkinto tuli pakolliseksi. Hänen mielestään lähes 3 000 valvojaa on hieno määrä vajaassa neljässä vuodessa. Lisää valvojia tarvitaan ja alueelliset erot valvojien määrissä ovat edelleen suuria.

Kalastusalueet ovat vastuussa kalastuksenvalvonnan järjestämisestä alueellaan ja toimivat usein kalastuksenvalvojien tehtävänantajina. Myös vesialueiden omistajat voivat asettaa valvojia.

Lähde: Kalatalouden Keskusliitto

Valvojat

Koulutettujen ja hyväksyttyjen kalastuksenvalvojien määrä ELY-keskusalueittain helmikuun 2015 lopulla. Lähde: ELY-kalatalouspalvelut/Järvi-Suomi.