Näätämö, Lätäseno, Ivalojoki ja Juutua ovat Ylä-Lapin alueella neljä kalastajien suosimaa kohdetta ja sen vuoksi lupamyyntikin saattaa mennä kilpajuoksuksi.

Esimerkiksi viime vuonna Inarin Näätämöjoen luvat myytiin suurelta osin loppuun ennen kesää.

Näätämölle oli vuonna 2014 myynnissä 1500 lupaa, ja osa joelle matkanneista kalastajista pettyi, kun perillä selvisi, ettei kalastuslupia enää ollut myynnissä.

Kaikki neljä  Ylä-Lapin kalastusaluetta kuuluu niin sanottuihin tiukan kiintiön kohteisiin. Metsähallitus haluaa turvata jokien kalakannat myymällä lupia vain rajoitetusti.

Esimerkiksi Näätämöjoen kalastussääntöjä on tiukennettu kaikkien kalastusmuotojen osalta sekä Suomessa että Norjassa.

Sääntöjen tiukentamisella on haluttu säilyttää arvokas luonnonvarainen lohikanta elinkelpoisena, jotta joella olisi mahdollisuus kalastaa myös tulevaisuudessa.

Ivalojoessa Metsähallituksen luvalla voi kalastaa kahdella jokiosuudella ja kiintiöt ovat tiukat. Samaa tiukkaa linjaa noudatetaan myös Juutuanjoella ja Lätäsenolla.

Ennakkomyynti keskeytetään 1.4.-3.5. väliseksi ajaksi, jolloin Metsähallitus uusii myyntijärjestelmää. Myynti jatkuu keskeytyksen jälkeen 4. toukokuuta.

Kalastuskausi kohteissa alkaa kesällä. Näätämöllä ja Lätäsenolla kalaan pääsee 1. kesäkuuta, Ivalojoella 26. kesäkuuta ja Juutualla 1. heinäkuuta.

Ennakkomyynnissä puhelimitse tilattujen lupien tulee olla maksettuna 14. huhtikuuta mennessä. Muuten varattu lupa raukeaa ja se palautetaan myyntiin.

Ylä-Lapin tiukan kiintiön kohteiden lupia myydään ennakkoon Ivalon palvelupisteessä (0205 64 7701), Luontokeskus Siidassa (0205 64 7740) ja Eräluvat-verkkokaupassa. Lätäsenon lupaa myydään lisäksi Tunturi-Lapin luontokeskuksessa (0205 64 7950).