Erän aseblogisti Pekka Suuronen tuo kirjoituksessaan esille kysymyksen, jonka yksi lukijoistamme on lähettänyt ja selvittää, millaisia muutoksia se vaatisi lakiin ja asetuksiin.

Pitäisikö metsästysasetuksen 16a pykälää muuttaa niin, että luodin minimipainovaatimus poistettaisiin, liike-energian mittauspiste siirettäisiin sadan metrin päästä piipun  suuhun ja energiavaatimus muutettaisiin 200 joulesta 300 jouleen?

Eli pitäisikö nykyistä kevyempien luotien käyttö sallia metsästyksessä?

Kevyemmät luodit metsästykseen?