Jokaiselle alueelle asetetaan omat hirvikannan koon ja rakenteen tavoitteet, jotka on tarkoitus saavuttaa metsästäjien keskinäisellä yhteistyöllä.

Hirvet liikkuvat laajoilla alueilla, joten yksittäisillä metsästysseuroilla ja riistanhoitoyhdistyksillä on yleensä ollut vähäiset mahdollisuudet hoitaa hirvikantaa yksin.

Tämän takia tarvitaan riittävän suuria ja yhtenäisiä alueita, joilla metsästäjät voivat tehdä yhteistyötä noudattaen yhteisiä tavoitteita ja verotusperiaatteita.

Hirvitalousalueiden koon suunnittelussa on otettu huomioon hirvien luontaiset liikkuma-alueet vuoden mittaan.

Etelässä pienemmät alueet

Etelä-Suomen hirvillä on pienemmät vuosikotialueet eli vuosittaiset elinpiirit kuin Pohjois-Suomen hirvillä, minkä takia etelän hirvitalousalueet ovat myös pienempiä kuin pohjoisen.

Etelässä hirvitalousalueen keskimääräinen pinta-ala on noin 250 000 hehtaaria, kun taas pohjoisessa sen pinta-ala on noin 800 000 hehtaaria.

Alueiden rajat on sovitettu hirvien liikkumisen mukaan käyttämällä luonnollisia maantieteellisiä esteitä, kuten isoja vesistöjä ja riista-aitoja.

Uudet hirvitalousalueet ovat muodostuneet puolitoista vuotta sitten alkaneen prosessin myötä. Aluejakoon ovat vaikuttaneet kaikki riistanhoitoyhdistykset, alueelliset riistaneuvostot sekä riistakeskusalueet.

Maa- ja metsätalousministeriö päätti hirvitalousalueiden rajoista joulukuussa 2014.

Käyttöön jo tänä vuonna

Uudet hirvitalousalueet otetaan käyttöön vuonna 2015, jolloin myös jokainen alue saa omat hirvikannan koon ja rakenteen tavoitteet.

Alueelliset riistaneuvostot sopivat tavoitteista yhdessä seutujen sidosryhmien kanssa aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Hirtalousalueiden riistanhoitoyhdistykset suunnittelevat verotuksen laajuutta kullekin vuodelle, jotta syksyn metsästystä varten voidaan hakea sopiva määrä metsästyslupia. Näin hirvikannan myönteiset ja kielteiset vaikutukset voidaan pitää tasapainossa.

Hirvien talvikanta on tällä hetkellä noin 70 000 eläintä. Kantaa on verotettu viime vuosina noin 40 000 hirvellä. Hirvenmetsästykseen osallistuu joka syksy noin 100 000 suomalaista.

Lisää tietoa hirvitalousalueista tuoreimmassa Metsästäjä-lehdessä.

(Suomen riistakeskuksen tiedote 23. tammikuuta 2015)

Kuva:Billy Idle from Stø, Norway (Moose) [CC BY-SA 2.0], lähde: Wikimedia Commons