Saamenkieliset televisiouutiset Ođđasat kertoi tiistaina, että Finnmarkin maahallinto Norjassa harkitsee alueen järvissä kalastamisen rajaamista vain paikallisille.

Uutisen mukaan ”suurin osa saamelaiskunnista vastustaa nykyistä käytäntöä, jonka mukaan alueen järvissä saavat pyytää kalaa vapaasti kaikki, myös ulkomaalaiset”.

Televisiossa lainattiin maahallinnon Einar Asbjørnseniä, jonka mukaan ”nyt saatetaan palata siihen, että vain paikalliset saavat kalastaa”.

Einar Asbjørnsen on Finnmarkin maahallinnon eli Finnemarkseiendommenin (FeFo) johtaja osastolla, jossa päätetään luontoon, kuten kalastukseen, metsästykseen ja retkeilyyn liittyvistä asioista.

Finnmarkseiendommen, saameksi Finnmarkkuopmodat on instanssi, joka hallinnoi 95 prosenttia Finnmarkin läänin maista. Samalla se päättää myös alueen noin 60 000 järven kalastusoikeuksista.

FeFoa johtaa hallitus, jossa on kuusi jäsentä. Norjan saamelaiskäräjät nimittää hallituksesta kolme ja Finnmarkin lääninhallitus kolme.

Nykyisten säännösten mukaan kaikki Finnmarkin asukkaat sekä alle 16-vuotiaat ja yli 67-vuotiaat vierailijat saavat harjoittaa sisävesikalastusta ilman kalastuslupaa FeFo:n hallinnoimilla alueilla.

Kaikkien 16-67-vuotiaiden vierailijoiden on ostettava sisävesikalastusta varten kalastuslupa. Vierailijoilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka eivät ole kirjoilla Finnmarkissa.

Ulkomaalaisten lisäksi kalastusluvan joutuvat hankkimaan Finnmarkin ulkopuolella asuvat norjalaiset.

Kalastusta tarkoitus säädellä

Tavoitimme Asbjørnsenin Lakselvista sähköpostilla tiistaina.

Asbjørnsenin mukaan Finnmarkissa ei ole tarkoitus torjua tai kieltää kategorisesti ulkomaalaisten kalastajien pääsyä alueen kuntiin.

– Olemme parhaillaan käynnistämässä laajaa kuulemiskierrosta Finnmarkin sisämaan kalastusta koskevista säännöistä. Keskeinen osa kuulemista on saada enemmän tietoa siitä, kuinka paljon paikalliset ja turistit aluetta käyttävät kalastukseen.

Asbjørnsenin mukaan FeFossa harkitaan kuulemisen aikana myös keinoja, joilla kalastusta pystyttäisiin säätelemään paikallisemmin järvillä, joilla kalastuspaine on korkea.

– Se voi esimerkiksi tarkoittaa, että tietyille järville voi tulla rajoitteita päivittäin myytävien lupien suhteen.

Asbjørnsen painottaa, että lopputulema ei ole tässä vaiheessa mitenkään selvä. Esiin nousseita aiheita ja keinoja käsitellään helmikuussa käynnistyvän kuulemiskierroksen aikana.

– Toivomme, että kierros saadaan päätökseen ennen kesää.