Lohjan Puujärvellä hukkui poliisin tiedotteen mukaan sunnuntaina kaksi pillkijää.

Suomen Ympäristökeskuksen Vesitilannekarttojen perusteella jää on tällä hetkellä erittäin heikkoa erityisesti itäisellä Uudellamaalla, Tampereen eteläpuolella ja Turun suunnalla.

Järvien jäänpaksuus vaihtelee alueella 1-10 sentin välillä. Kymmenen senttiä on riittävä vahvuus, jos jää on ns. teräsjäätä.

image

Ympäristökeskuksen mukaan yksin kulkevan ihmisen alla on oltava vähintään viisi senttiä teräsjäätä. Moottorikelkan alle tarvitaan koko ajoreitille vähintään 15 senttiä teräsjäätä.

15-20 senttiä teräsjäätä kestää Ympäristökeskuksen mukaan tuhat kiloa painavan henkilöauton.

Teräsjää on kirkasta, läpikuultavaa ja tasaista. Vaalea ja huokoinen kohvajää on teräsjäätä heikompaa ja kantavuus noin puolet teräsjään kantokyvystä.

Jää ei ole aina ja kaikkialla samanvahvuista, joten ympäristöä on syytä tarkkailla koko ajan.

Vaarallisia alueita ovat joet, järvien kapeikot, matalikot, karikot, niemenkärjet, jokien ja purojen suistot, lähteet, äkkijyrkkien rantapenkereiden vierustat ja viemäreiden laskualueet.

Myös siltojen ja laiturien vieressä jää on heikkoa.