Makuualustojen kyky eristää lämpöä mitattiin kahdella eri tavalla, lämpökameran sekä lämpötila-antureiden avulla.

Mittausta varten rakennettiin ohuesta kevytpeitteestä ja puukehikosta mittapeti, jonka kolmeen paikkaan liimatut lämpöanturit keräsivät tietoa jatkuvasti. Myös tutkittavaan alustaan kiinnitettiin kolme lämpöanturia ja petin alapuolelta havaittiin lämpötilan muutokset lämpökameralla.

Testattavat alustat pumpattiin täyteen makuutiukkuuteen, samoin kaksi vaahtomuovitäytteistä, itsestään täyttyvää, pitkään käytettyä verrokkialustaa.

Lämpökuormina toimi kaksi 36-asteisella vedellä täytettyä astiaa jotka sijoitettiin alustan päälle hartioiden ja lantion kohdalle. Astian alle kohdistunut pintapaine vastasi kutakuinkin aikuisen miehen aiheuttamaa keskimääräistä pintapainetta hänen maatessaan alustalla, makuuasennosta riippuen.

Eristyskykyä arvioitiin lämpötilan siirtymisnopeuden, eräänlaisen ”lämpövirran” mukaan, montako astetta alustan läpi siirtyy lämpöä aikayksikköä kohti.

Ilmapatjan paksuuden vaikutusta demonstroitiin myös kahden patjan muodostaman combon avulla; voisiko patjoja pinoamalla lisätä eristyskykyä?

Liukuu vai ei

Epätasaisella alustalla maatessa voi alustan liukas pinta luistattaa nukkujan epämiellyttävään asentoon. Mittasimme siksi myös täysinäisten alustojen pintakitkan.

Kitkamittauksissa kolmen kilon paino laitettiin makuupussikankaasta tehtyyn pussiin, pussi makuualustan pään kohdalle ja levyalustaa ryhdyttiin nostamaan hitaasti pääpuolelta. Muutamalla mittauksella alustaa kohti saatiin selville se kulma, jossa paikallaan oleva ”makuupussi” lähtee liukuun makuualustan pinnalla.

Koska useissa makuualustoissa pintamateriaali vaihtelee alustan eri puolilla, mitattiin liukukitka niistä molemmista. Kaikki eivät toki halua ”pitävää”, liukumatonta alustaa alleen. Makuuasentoa pitää pystyä vaihtamaan notkeasti, makuupussia liu’uttaen.

Kaikissa mittauksissa oli mukana kahdeksan varsinaisen makuualustan, porontalja mukaan lukien, lisäksi myös kaksi verrokkia ilmatäytteisten makuualustojen alkukaudelta, parinkymmenen vuoden takaa. Niiden avulla saattaa nähdä kehityksen suunnan ja nopeuden.

Vertailussa käytettiin myös Erä-lehdessä (Erä Vaeltaja 5E/07) aiemmin esiteltyjä tuloksia, etenkin liukukitkan kohdalla.

Paksuus ei yksin riitä

Pelkkä alustan paksuus ei riitä, eristykseen vaikuttavat myös alustan leveys, sen solurakenne, se kuinka hyvin ilma pääsee liikkumaan alustan sisällä ja kuinka patjalla makaavan henkilön liike siihen vaikuttaa. Näitä vaikutuksia ei tässä yhteydessä voitu testata, eikä liioin sitä, kuinka hyvin lämpö johtuu alustan rakenteissa.

Ilma painuu kasaan ja voi alustarakenteesta riippuen siirtyä makuualustassa toiseen paikkaan.

Paisuvalla tukiaineella täytetty alusta saattaa ilmatäytteistä paremmin pitää ryhtinsä ja myös eristyskerroksen kohdallaan. Patjojen välinen painoero voi kuitenkin ratkaista retkeilijän valinnan, siksi otimme lopullisessa tarkistelussa mukaan lämpötilan siirtymisnopeuden lisäksi myös makuualustan painon.

Kahden alustan comboa lukuun ottamatta lämpötilan nousu alkoi näkyä patjan alla olevissa antureissa jo ensimmäisen parin minuutin aikana. Tarkastelussa arvioitiin merkittäväksi kuitenkin lämpötilan nousunopeus eli tilanne tiettynä hetkenä testin aloittamisesta.

Teoriassa patjojen paksuus korreloi lähes suoraan eristyskyvyn kanssa ja tässä tapauksessa käänteisesti alustan alla olevan lämpötilan nousun kanssa – mitä paksumpi patja, sitä hitaammin lämpötila nousi ja sitä parempi patja – luonnollisesti.

Kahden alustan taktiikka

Pelkän alustan läpi siirtyneen lämmön perusteella luonnollisesti paras ja odotetuin tulos saatiin kahden alustan combolla.

Yksittäisistä alustoista paras oli joukon paksuin Exped Synmat 9 LW ja kakkossija meni Exped Downmat 7 M:lle, jolle puolestaan yhtä paksu Jack Wolfskin Wolfmat Camp hävisi vain hiukan. Yli kuusi senttimetriä paksuista huonoimman tuloksen sai ThermaRest NeoAir Xtherm.

Alle kuusisenttisten paras ja kaikkien nelonen oli Vaude Norrsken Long, jonka takana tulostaulukossa ovat vain niukasti Retki Outdoor ja ThermaRest ProLite Plus R.

Verrokkina ollut Metzler pärjäsi tuloksissa oikein hyvin, porontalja kohtalaisesti, mutta toinen, nimetön verrokki jätettiin reippaasti viimeiseksi.

Jos lähtökohdaksi otetaan paras alustan painon ja eristävyyden suhde, osuu valinta jälleen Exped Synmatiin ja Downmatiin, niitä kevyemmillä ja painavammilla eristyskyky heikkenee selvästi.

Jack Wolfskinin tulos on lämmön siirtymisen osalta hyvä, mutta likimain yhtä hyvän alustan saa kiloa kevyemmästä Vaude Norrsken Longista.

Retki Outdoor puolestaan häviää painonsa puolesta kiloa kevyemmälle ThermaRest NeoAir Xthermille ja 700 grammaa kevyemmälle ThermaRest ProLite Plus R:lle.

Kitkoissa eroa

Pintamateriaalien kitkoissa, käytännössä niiden liukukulmissa, on myös selviä eroja. Mittauksissa liukukulma vaihteli 11 ja 32 asteen välillä.

Parhaiten makuupussikankaaseen tarttui – molemmin puolin – ThermaRest NeoAir Xtherm. Samaan tuoteperheeseen kuuluva ProLite Plus R -alustan alapuoli jopa sitäkin paremmin, liukukulma molemmilla noin 30 astetta. Samaan ylti Jack Wolfskinin alapuoli.

Seitsemän vuotta sitten tehtyihin mittauksiin verrattuna alustojen keskimääräinen pintakitka ei ole muuttunut, vaikka materiaalit ovat ainakin osaksi kehittyneet.

Exped Synmat 9 LW ja Downmat 7 M olivat kitkamittauksissakin kärjessä aivan NeoAirin takana. Porontalja myötäkarvaan mitattuna antoi samanlaiset tulokset kuin Vaude Norrsken Long, ThermaTest ProLite Plus R ja Retki Outdoor, mutta vastakarvaan siitä sai enemmän vastusta makuupussille.

Ei siis ole aivan sama, miten päin porontaljan allensa asettaa.

Eristys

Lämmön siirtymisnopeuden (sininen pylväs) ja maton painon (punainen neliö) välinen suhde on paras Exped Synmat 9 LW:llä.

Uusi

Makuumukavuuteen vaikuttava lämmön siirtymisnopeus, ”lämpövirta”, näkyy sinisinä pylväinä. Mitä matalampi pylväs, sitä parempi. Kunkin alustan paksuus on merkitty punaisella neliöllä. Kahden patjan combo on selvästi paras, mutta paksuuttakin on huimasti. Yksittäisistä alustoista optimaalisin on Exped Downmat 7 M.

Liukukulma

Makuualustojen liukukulma vaihtelee materiaalista ja alustan puolesta (yläpuoli/alapuoli) riippuen. ThermaRest NeoAir Xthermissä on hyvä pito kummallakin puolella.