Enemmistö aktiivisista vapakalastajista kaipaa Suomeen parempia kalapaikkoja, selviää laajasta kalastajakyselystä.

Kaivattuja unelmapaikkoja ei Suomen sisävesiltä löydy yksittäisiä poikkeuksia luukun ottamatta. Tärkeimpiä unelmakalapaikan kriteerejä ovat kalastajien mielestä hieno ympäristö, saalisvarmuus, oma rauha sekä mahdollisuudet isoihin ennätysluokan kaloihin.

Metsähallituksen kyselyn mukaan innokkaimmista kalastajista suurin osa (84 % vastaajista) olisi kiinnostunut kalastuksesta unelmakalakohteessa.

Kyselyyn vastasi yli 2100 aktiivista kalastajaa. Vastaajien joukossa suosituin kalastusmuoto oli lohikalojen heitto- tai perhokalastus.

Nykyisin kalastus on edullista, mutta suurten saaliskalojen todennäköisyys on pieni. Suuria kaloja havittelevat saattavat matkustaa ulkomaille unelmasaaliinsa perässä.

Kalastajat olisivat valmiita maksamaan enemmän luvista, jos Suomen sisävesiltä löytyisi paikkoja, joissa olisi paremmat mahdollisuudet suuriin kaloihin. Kohteet olisivat kalastusmatkailun kannalta vetovoimaisia vesiä.

– Suomi on tunnetusti tuhansien järvien maa. On yllättävää huomata, että innokkaimmat kalastajat lähtevät jopa ulkomaille pyytämään kalalajeja, joita meiltäkin löytyy, sanoo kalastuksen vs. ylitarkastaja Kari Sarajärvi Metsähallituksesta.

Vastaajien eli aktiivisten vapakalastajien mielestä tärkeämpi motiivi on saada suuria kaloja kuin paljon saalista ja ylipäätään jo mahdollisuudesta isoihin kaloihin ollaan valmiita maksamaan.

Perinteisesti arvostettujen lohikalojen lisäksi myös suurkuha, -hauki ja -ahven kiinnostavat kalastajia.

Metsähallitus vastaa toiveeseen

Mikäli unelmakohteita löytyisi, sellaisella kalastuksesta voitaisiin maksaa enemmän kuin nykykohteiden luvista.

Esimerkiksi 63 prosenttia suurkuhaa -haukea tai -ahventa hakevista venekalastajista olisi valmis maksamaan 15 euroa tai enemmän vuorokausiluvasta unelmakohteelle.

Lohikaloja (mm. taimen lohi ja harjus) rannalta kalastavista 45 prosenttia olisi valmiita maksamaan unelmakalapaikan vuorokausiluvasta 30 euroa tai enemmän.

Kalastajakysely on saanut Metsähallituksessa aikaan liikettä ja jatkossa se yrittää kehittää kotimaahan sellaisia kalavesiä, joita täältä vielä puuttuu.

– Tavoitteenamme on vastata kalastajien toiveeseen ja kehittää kalastuskohteita, joissa elää tavoiteltuja suurkaloja, sanoo suunnittelija Heikki Laitala Metsähallituksesta.

Kyselyt toteutettiin Isoja elämyksiä kotimaan kalavesiltä -hankkeessa, joka on saanut tukea maa- ja metsätalousministeriön kalatalouden edistämiseen tarkoitetuista määrärahoista.

Unelmapaikkakyselyn yhteenveto

(Metsähallituksen tiedote 28. marraskuuta 2014)