Laitonta kalastusta ryhdytään kitkemään maailmasta uuden interaktiivisen työkalun avulla, jonka prototyypistä käytetään nimeä Global Fishing Watch, globaali kalastusvahti.

Satelliittikuvista ympäristövaikutusten arviointia tekevä SkyTruth sekä meriekosysteemien ja meressä elävien uhanalaisten lajien suojeluun erikoistunut järjestö Oceana ovat saaneet kalastusvahdin kehittämiseen mukaan teknologiajätti Googlen.

Ryhmä hyödyntää kalastusalusten valvonnassa ja toiminnan seuraamisessa olemassa olevaa dataa eli laivojen käyttämää AIS-järjestelmää.

AIS eli Automatic Identification System on laivojen ja alusliikennepalvelukeskusten eli Vessel Traffic Servicen (VTS) käyttämä järjestelmä alusten tunnistamiseen ja sijainnin määrittämiseen.

Alusten turvallisuuteen liittyvä AIS tallentaa laivojen GPS:n välittämää tietoliikennettä ja jakaa informaatiota alusten identiteetistä, nopeudesta ja kulkusuunnasta.

Googlen avulla AIS:n sisälle luodaan uusi taso, josta kalastusalusten aktiivisuuden näkee lämpökarttana eli heat map -muodossa.

Uuden työkalun avulla käyttäjä pystyy tutkimaan alusten liikkeitä merellä. Tiedoista selviävät myös laivojen kotisatamat sekä toiminta tietyllä ajanjaksolla.

Alusten jäljittäminen on ollut tähän saakka ongelma, sillä kaikkia laivoja ei ole varustettu AIS-järjestelmällä. Jotkut miehistöt myös kytkevät järjestelmän pois päältä.

Tietojen mukaan valtiot ovat ryhtymässä vaatimaan yleismaailmallista kattavuutta AIS-järjestelmälle. Samalla laitteiston kytkeminen pois päältä on tarkoitus tehdä laittomaksi.

SkyTruthin tietoliikennejohtaja David Manthos totesi viime viikolla PRI (Public Radio International) -verkkojulkaisulle, että ryhmä toivoo uuden sovelluksen tukevan tavoitetta saada hallitukset ja kalastusyritykset vastuuseen.

– Jos hallitus väittää, että  suojelualueella ei kalasteta, vaikka kalastus jatkuu, kansalaiset ja ympäristönsuojeluryhmät voivat paljastaa tiedotusvälineille helposti viimeisen vuoden aktiivisuuden kalastuksesta. Suojeletteko todellakin tätä aluetta?

AIS on ollut apuna suojeluprojekteissa myös aiemmin. The Global Forest Watch käytti järjestelmää hyväksi taistelussa metsien hävittämistä vastaan. Se kannusti yrityksiä käyttämään dataa todistuksena, että ne noudattavat metsien käsittelyssä kestäviä menetelmiä.

Eri arvioiden mukaan markkinoille tulee vuosittain laittomasti pyydystettyä kalaa 11-26 miljoonaa tonnia vuodessa. Saaliin arvo on vaihdellut 10-23,5 miljardin välillä.

Laiton ja raportoimaton kalastus edistää merten ylikalastusta ja estää kalapopulaatioiden ja meriekosysteemien toipumista.

Lue alkuperäinen juttu Public Radio Internationalin sivulta.