Palvelutuote yhdistää luonnon sekä taiteen terveys- ja hyvinvointivaikutukset, jotka voivat auttaa esimerkiksi työelämässä jaksamista.

Ohjelmaan sisältyy ryhmäopastukset molemmissa kohteissa, bussikuljetukset kohteiden välillä ja lounaan.

EMMAn uuden Kosketus -kokoelmanäyttelyn pääteemana on ihmisyys, johon ryhmävierailijat pääsevät pureutumaan opastuksen avulla.

Kokoelmanäyttelyssä pohditaan ihmisyyttä, kehollisuutta, identiteettiä ja vuorovaikutusta ympäröivän maailman kanssa.

Haltian päänäyttelyn opastuksessa pohditaan käsitystä ihmisestä ja luonnosta. Pääosassa on ihmisen ja luonnon rajan pohtiminen filosofisesta, kulttuurisesta ja luonnontieteellisestä näkökulmasta.

Palvelu kestää noin puoli päivää, mutta sen voi laajentaa kokouksiin tai muuhun ohjelmaan Haltiassa.

EMMAn ja Haltian yhteistyö tähtää henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kasvattamiseen sekä parempaan työssä jaksamiseen.

Metsähallituksen elokuussa julkaiseman selvityksen mukaan luonnossa liikkumisella on vaikutusta hyvinvointiin: Elinvoimaisuus ja onnellisuus kohenevat retkillä Suomen kansallispuistoihin ja muihin laadukkaisiin luontokohteisiin. Erän juttu aiheesta.

Palvelu on jo varattavissa ja saatavilla heti vuoden 2015 alusta.

Lisää aiheesta EMMAn ja Haltian sivuilta.

Espoon modernin taiteen museon tiedote.