Outdoors Finland Etelä -hanke on luontomatkailun kehittämishanke, jota hallinnoi Lahden ammattikorkeakoulun matkailun ala. Hanke on osa kansallista Outdoors Finland -kesäaktiviteettien kehittämisohjelmaa, jota puolestaan hallinnoi Matkailualan edistämiskeskus.

Nelivuotisen joulukuussa päättyvän hankkeen tuloksena Etelä-Suomeen on kehitetty yli 100 pyöräily-, vaellus- ja melontareittiä.

Luontokohteiden saavutettavuutta on kehitetty mittakaavassa, joka ylitti hankkeelle asetetut odotukset.

Hanke tuotti Suomen kattavimman pyöräilyn, melonnan ja vaelluksen aktiviteettiportaalin. Portaaliin on koottu tarkat kuvaukset Etelä-Suomen viiden maakunnan retkeilyreiteistä ja niiden varrella sijaitsevista matkailupalveluista.

Portaali laajenee jatkossa koko Suomeen.

Hanke onnistui myös tuotteistamaan luontomatkailukohteiden kokonaisvaltaisen suunnittelun mallin, jota yrittäjät ja alueet voivat hyödyntää.

Malli kattaa pyöräily-, vaellus- ja melontareittien lisäksi myös muiden luontomatkailukohteiden suunnittelun perusteet. Aikaisempaa enmmän huomiota on kiinnitetty siihen, että reitit ovat helposti matkailijoiden käytettävissä ja niiden varrella on kattavasti palveluja.

Yli 85 prosenttia yrittäjistä ja alueiden edustajista ilmoitti tulevan toimintasuunnitelman arviointitutkimuksessa haluavansa olla jatkossa mukana hankkeessa.

Outdoors Finland Etelä -hankkeen projektipäällikkö Pirjo Räsäsen mukaan saavutettujen tulosten perusteella voidaan sanoa, että Suomen luonto kiinnostaa sekä koti- ja ulkomaisia kävijöitä että matkailupalveluiden tuottajia.

Lähde: Outdoors Finland.