Tänä talvena laskentoja suoritetaan Pohjanmaalla, Pohjois-Hämeessä, Pohjois-Karjalassa, Rannikko-Pohjanmaalla, Oulun eteläosassa ja Uusimaalla.

Ilvespentueiden määrästä saadaan lumijälkilaskennan tuloksena tarkempaa tietoa, jota käytetään petoyhdyshenkilöverkoston tuottaman havaintoaineiston kanssa ilveskannan arvioimiseksi.

Karhu- ja ilveskantojen arviointi perustuu pääasiassa pentuehavaintoihin.

Riistantutkimus tekee havaintoaineiston perusteella arvion erillisten pentueiden lukumäärästä. Arvio perustuu tietoon pentueiden liikkuvuudesta, elinpiireistä ja elinpiirien välisistä etäisyyksistä.

Kertomalla pentueiden määrä tutkimukseen perustuvilla lajikohtaisilla kertoimilla, tuloksena saadaan ilves- ja karhukantojen koko.

Lumijälkilaskennat käynnistyvät lumitilanteen sen salliessa alueittain.

Ensimmäiset alueet lasketaan todennäköisesti joulukuun alkupuolella. Kaikki alueet saadaan arvioidusti lasketuksi helmikuun puoliväliin mennessä.

Suomen riistakeskuksen tiedote.