Tenon pienissä sivujoissa toteutetuista pintasukelluslaskennoista saatiin syyskuun alussa positiivisia tuloksia. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan kutulohia oli runsaasti ja osin jopa ennätyksellisesti.

Ala-Tenolle laskevalla sivujoella kutulohien määrä oli ennätysmäinen ja yli kuusinkertainen verrattuna seurantahistorian (2003 – 2014) heikoimpaan vuoteen 2004.

Myös Ylä-Tenolle laskevalla seurantajoella kutulohimäärä kasvoi edellisvuodesta ja oli selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa suurempi.

Molemmissa seurantajoissa lohikantojen vuosittainen vaihtelu on ollut voimakasta mutta hyvin samansuuntaista.

Syyskuun laskennoissa pääosa näiden sivujokien lohista oli 1-2 kiloa painavia yhden merivuoden lohia, eli tittejä. Joukossa oli myös tavallista runsaammin pienehköjä kahden merivuoden lohia, painoltaan 2-4 kiloa.

Isoja lohia vähän

Pikkulohien runsas määrä heijastui selvästi myös Tenon lohisaaliissa, joka painottui voimakkaasti alle 5 kilon yksilöihin. Isoja, yli 7 kiloa painavia, kolmen merivuoden lohia saatiin Tenolta sitä vastoin vähän.

Helsingin Sanomien mukaan matkailijoiden lohisaalis oli viime kesänä arviolta 26 065 kiloa. Saaliin määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 30 prosenttia. Vuotuinen keskisaalis on Tenolla ollut pitkän ajan seurannan mukaan 24 300 kiloa.

Kahdessa Tenon pienessä sivujoessa on seurattu lohikantojen tilaa ja vaihtelua pintasukelluslaskennoin vuodesta 2003 alkaen.

Pintasukellusseurannat antavat arvokasta tietoa Tenon lohikantojen vaihtelusta ja niiden tilasta. Näissä lohen levinneisyyden reuna-alueiden populaatioissa sekä positiiviset että negatiiviset muutokset ovat nopeasti havaittavissa.

Tietoja voidaan hyödyntää Tenon lohikantojen hoidon ja käytön suunnittelussa.

(Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tiedote 17. lokakuuta 2014)