Metsähallituksen luontopalvelujen toteuttaman hankkeen tavoitteena oli ennallistaa eli palauttaa ojitettujen soiden vesitalous ja maisema luonnomukaisemmaksi. Tämä tehtiin täyttämällä ojia sekä vähentämällä puustoa.

Suoluontoa ovat heikentäneet laajamittaiset metsäojitukset 1900-luvun loppupuolella.

Ennallistamisen tarkoituksena on ehkäistä Suomen suoluonnon köyhtymistä, maailmanlaajuista lajien sukupuuttoaaltoa ja alkuperäisluonnon katoamista.

Viisivuotisen Suoverkosto-LIFEn aikana soiden virkistyskäyttöä helpotettiin, järjestettiin ennallistamiskoulutuksia ja retkiä lapsille sekä liikuntarajoitteisille.

Kilpisuolle Keski-Suomeen rakennettiin yksi lintutorni ja useille kohteille tehtiin suoluonnosta kertovia opastetauluja.

Yli 3500 lasta osallistui suoluontoretkille. Liikuntarajoitteisille järjestetyt suoretket keräsivät puolestaan yli 500 osanottajaa. Koululaisille järjestettiin 102 opastettua suoretkeä.

Useita ennallistamiskoulutuksia järjestettiin ja niiden osallistujamäärä oli yhteensä lähes 400 henkilöä. Suomi on ennallistamisen mallimaa, ja ennaltamisoppia jaettiin myös maailmalla, josta Metsähallitus kertoo saanensa kansainvälistä kiitosta.

Eri luontokeskuksissa ympäri Suomea on myös kiertänyt suonäyttely. Lisäksi nettiin tuotettiin suoaiheinen visailu ja Youtubessa voi käydä katsomassa 10-osaisen Nykysuon käsikirjan, joka kertoo Suomen suolonnon historiasta ja nykytilasta.

Metsähallituksen luontopalvelut suunnittelee jo jatkohankkeen valmistelua Suoverkosto-LIFE hankkeen onnistumisen innoittamana.

Hankkeessa oli mukana Natura 2000 -alueita yhteensä Hangosta Kittilään saakka. Yhteensä alueita oli 52.

Euroopan unioni rahoitti 6,7 miljoonan euron kustannuksista puolet. Suoverkosto-LIFE -hankkeen toteutti Metsähallituksen luontopalvelut yhteistyössä Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen sekä Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen kanssa.

Metsähallituksen tiedote.