Maa- ja metsätalousministeriö kieltää luonnonvaraisten villisikojen ruokinnan koko Suomessa lokakuun 3. päivästä alkaen. Syynä kieltoon on sioille erittäin vaarallisen afrikkalaisen sikaruton leviämisen uhka.

Luontoon ruokkiminen houkuttelee villisikoja itärajan yli Suomeen. Lisäksi suunnitelmissa on aloittaa villisikojen tehostettu metsästys lähiviikkoina.

Afrikkalainen sikarutto on levinnyt Afrikasta laivojen ruokajätteen mukana Kaukasukselle ja sieltä villisikojen mukana länteen. Tautia on todettu Venäjällä vuosina 2009–2012 sikaloissa Leningradin alueella ja Murmanskin radan varressa.

Nopeasti leviävää tautia esiintyy luonnonvaraisissa villisioissa Venäjällä ja kaikissa Baltian maissa. Suomessa tautia ei ole koskaan todettu.

Afrikkalainen sikarutto leviää myös sianlihan ja lihatuotteiden välityksellä. Niiden tuonti Suomeen Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Ukrainasta on kielletty, myös omaan käyttöön.

Ruokajätteen syöttö sioille on kielletty Suomessa ja koko EU:ssa usean helposti leviävän ja vaarallisen eläintaudin vaaran takia.

Afrikkalainen sikarutto on sioille vakava tauti, jossa kuolleisuus on suurta.

Taudin leviäminen Suomeen aiheuttaisi suuria taloudellisia tappioita sikatiloille ja koko lihateollisuudelle eläinten hävittämisen, tilojen saneerauksen sekä kansainvälisen kaupan pysähtymisen vuoksi. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen.

Pahin mahdollisuus olisi, että afrikkalainen sikarutto jäisi pysyväksi Suomen villisikakantaan. Silloin tavallinen sianlihantuotanto ei onnistuisi. Tällainen tilanne uhkaa nyt Latviassa.

Liettuassa afrikkalainen sikarutto pääsi moderniin, kaksoisaidattuun 20 000 sian sikalaan, mikä kertoo siitä, että hyvin hoidettukaan sikala ei ole turvassa afrikkalaiselta sikarutolta, mikäli virusta on paljon ympäristössä.

Afrikkalaisen sikaruton aiheuttajavirus säilyy myös maassa ja viruksen saastuttamissa tavaroissa.

Villisikojen metsästystä tehostetaan

Maa- ja metsätalousministeriö ja Suomen riistakeskus vetoavat metsästäjiin, että nämä sitoutuisivat villisikakannan tehokkaaseen vähentämiseen niin, että uhkaava afrikkalaisen sikaruton levittäytyminen Suomeen saataisiin estettyä.

Lähiviikkoina järjestetään metsästäjäillat villisian voimakkaimmilla esiintymisalueilla Kaakkois-Suomessa ja Itä-Uudellamaalla.

Tilaisuuksissa jaetaan tietoa afrikkalaisen sikaruton leviämisestä ja torjunnasta ja laaditaan yhteistä toimintasuunnitelmaa villisikakannan harventamisesta tehostetulla metsästyksellä.

Ruokintakieltoasetus voidaan kumota tarpeettomana, jos metsästäjät sitoutuvat kannan vähennyssuunnitelmaan. Suomen riistakeskuksen arvion mukaan Suomen villisikakanta on 500 – 1000 yksilöä.

(Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 2. lokakuuta 2014)