Tutkijoiden mielestä uhanalaisten kalalajien perinteisen suurkalarekistereihin pääsyyn tähtäävän kalastuksen tulee loppua. Kalojen dokumentoinnin tulisi perustua punnitsemisen sijasta kalojen pituuden mittaamiseen.

International Game Fish Associationin (IGFA) ennätyskala-rekisterissä on noin 1200 eri kalalajia.

Marine Policy:ssä aikaisemmin julkaistu tutkimus kertoo, että 85 näistä kalalajeista on listattu International Union for Conservation of Naturen (IUCN) punaiselle listalle joko haavoittuvaisina, uhanalaisina tai erittäin uhanalaisina.

Tutkijoiden kerrotaan olevan erityisen huolissaan juuri ennätysten rikkomiseen tähtäävästä kalastamisesta.

Tavallisin saaliin dokumentointitapa on kalan punnitseminen. Dokumentoidakseen kalan oikein, joutu kalastaja usein viemään saaliinsa maihin viralliseen punnitukseen, joka ei kalan eloonjäämisen kannalta ole hyvä vaihtoehto.

Näin tapetaan helposti isoimmat kalat, jotka usein ovat kutua kantavia naaraita ja geeniperimältään arvokkaimpia. Eli tappamalla isoimman kalan, kalastajat poistavat vesistöstä lajin lisääntymisen kannalta tärkeimmän yksilön.

Jos taas siirryttäisiin pituuden mittaamiseen pohjautuvaan dokumentointiin, kalastajat voisivat hyödyntää kameroita ja älypuhelimia, eikä saalista tarvitsisi välttämättä tuoda rantaan saakka.

Näin kala voitaisiin laskea takaisin veteen mahdollisimman nopeasti, jolloin se todennäköisesti jäisi henkiin.

IGFA käyttää jo joissain tapauksissa pituuteen perustuvaa dokumentointi-menetelmää. Tutkijoiden mielestä IUCN:n punaiselle listalla olevia kaloja ei tulisi päästää ennätysrekistereihin painon perusteella dokumentoituina ollenkaan.

Ehdotettu muutos vaikuttaisi seitsemään prosenttiin kaikista IGFA:n listalla olevista lajeista, tutkijoiden mukaan. Kalastajille muutos ei olisi suuri.

Mainittakoon, että Erän kalakilpailusta on pyritty karsimaan uhanalaiset lajit kokonaan pois. Keväällä heränneeseen keskusteluun Erän kalastuskilpailuden kestävyydestä tuore tutkimus tuo kuitenkin varmasti uutta näkökulmaa.

Science Magazinen uutisointi.

Kuva: Wikimedia Commons/ Mike Cline