Metsähallituksen luontopalvelut ja Pohjois-Savon Martat ry ovat kouluttaneet yhdessä vapaaehtoisista martoista metsämarttoja. Metsämartat toimivat opettajien ja koululaisten apuna syksyisillä metsäretkillä Pohjois-Savossa.

Metsämartta-toiminnan tavoitteena on madaltaa kynnystä lähteä luontoon oppilaiden kanssa.

Samanaikaisesti kehitellään uusia toimintamalleja lasten luontoliikunnan edistämiseksi ja luontosuhteen vahvistamiseksi.

Vastuu ryhmästä säilyy opettajalla ja koululla ja osallistuminen on kouluille maksutonta.

”Opettaja uskaltaa paremmin lähteä metsään lasten kanssa, kun mukana ovat useamman aikuisen silmät ja korvat. Metsämartat auttavat opettajia myös suunnittelemaan, minne kannattaa lähteä vaikkapa nauttimaan syksyn marjamättäistä. Metsämartta-toimintaa on Pohjois-Savon kokeilun jälkeen tavoitteena laajentaa valtakunnalliseksi”, Pohjois-Savon Martat ry:n toiminnanjohtaja Anne Matilainen sanoo.

Metsämarttojen toivotaan toimivan lääkkenä lasten heikkenevän luontosuhteen parantamiseksi.

Suomalaisen tutkimuksen mukaan alakouluikäisistä lapsista vain puolet liikkuvat vähintään tunnin päivässä, kun liikuntasuositus kouluikäiselle on 1,5–2 tuntia päivässä.

Metsämartta-toiminta on osa Mennään eikä meinata -kampanjaa. Metsähallituksen luontopalveluiden ja Marttojen yhteinen kampanjan tarkoitus on tarjota menovinkkejä ja kutsua suomalaiset luontoon.

Metsämarttojen toimintaa Pohjois-Savossa on tukenut Savon Voima.

Metsähallituksen tiedote.

Kuva: Wikimedia Commons/ Miguel Virkkunen Carvalho, CC BY 2.0 -lisenssi