Suomalais-venäläisellä yhteistyöllä tähdätään Tuulomajoen lohikantojen palauttamiseen. Lohien siirtohankkeen toivotaan tuovan helpotusta myös sukupuuton partaalla olevalle jokihelmisimpukalle.

Ala-Tuuloman voimalaitoksen yhteydessä olevasta kalaportaasta pyydettyjä aikuisia merilohia siirrettiin lähelle Suomen rajaa 21.8.2014. Kuudestakymmenestä kalasta 50 sai yksilöllisen radiolähettimen.

Radiolähettimien avulla seurataan lohien vaellusta, käyttäytymistä ja etsiytymistä Lutto- ja Suomujoen kutualueilla.

Tuulomajoen vesistöalue on Suomen ja Venäjän yhteinen. Vesistöä säännöstellään voimalaitoksilla, jotka sijaitsevat Venäjän puolella.

Voimalaitokset estävät kalojen vaeltamisen  latvavesille Suomen ja Venäjän puolelle.

Raakku, eli jokihelmisimpukka, ei ole lisääntynyt kymmeniin vuosiin lohen häviämisen jälkeen. Raakku tarvitsee väli-isännäkseen taimenen tai lohen.

Suomen runsaimmat raakkukannat ovat Tuuloman vesistöön kuuluvissa Lutto- ja Suomujoessa.

Hankkeessa voidaan tutkia lähteekö jokihelmisimpukka luontaisesti lisääntymään, jos lohenpoikasia saadaan Lutto- ja Suomujoen jokihelmisimpukka-alueille.

Lohien siirtojen käyttökelpoisuutta lohikantojen elvyttämiseksi ja poikastuotannon aloittamiseksi arvioidaan rajan yli päässeiden kalojen määrän ja liikkeiden perusteella.

Myös kalojen siirtojen kustannustehokkuutta tarkastellaan. Yhtenä tavoitteena on lisätä käytännön yhteistyötä venäläisten tutkimus- ja hallinto-organisaatioiden kanssa.

Merkittyjä kaloja ei toivota otettavan saaliiksi.

Suomen puolelta pilottihankkeessa ovat mukana Metsähallitus ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL). Venäläinen pääyhteistökumppani on Napa-alueiden, merikalastuksen ja merentutkimuksen tutkimuslaitos (PINRO), joka vastaa kalatutkimuksesta hankkeessa.

Asiantuntijaorganisaatioina mukana ovat Murmanskin kalatalouskomitea (Komitet RHK MO) ja Murmanrybvod (valtion kalanviljely ja kalavesihallinto).

Rahoitukseen ovat osallistuneet myös Inarin kunta, Lokka-Porttipahta kalastusalue ja Lapin Ely-keskus.

Metsähallituksen tiedote.

Kuva: Radiomerkitty lohi, Markku Seppänen/Metsähallitus