Vesilintujen metsästys alkaa keskiviikkona (20.8.) klo 12.00. Keskiviikosta alkaen saa metsästää sinisorsia, taveja, heinätaveja, haapanoita, jouhisorsia, lapasorsia, punasotkia, tukkasotkia, telkkiä, haahkoja, nokikanoja ja kanadanhanhia.

Vesilintujen metsätykseen on paikallisella tasolla hyvät mahdollisuudet. Vesilintuja esiintyy koko maassa.

Monimuotoiset kosteikot, jotka tarjoavat linnuille hyvät ruokailumahdollisuudet ja suojaa, ovat vesilintujen suosiossa.

Vesilintulaskentojen mukaan jouhisorsan, heinätavin, punasotkan ja tukkasotkan kannat ovat olleet taantuvia jo pidempään. Edellä mainittujen metsästämistä on suositeltavaa välttää.

Niiden sijasta voi metsästää esimerkiksi sinisorsaa ja tavia. Metsähanhen metsästys on puolestaan kielletty koko maassa.

Leudon talven ja melko vakaan poikastuoton ansiosta sinisorsan kanta on vahva ja nousussa. Laskentojen mukaan sinisorsan kanta on kasvanut viime vuoteen verrattuna 30 prosenttia.

Suomessa on yli 300 000 metsästäjää, joista noin 100 000 tuhatta osallistuu sorsastukseen. Sorsastus päättyy joulukuun lopussa.

Viime vuonna ammuttiin yli 500 000 vesilintua. Saalislajeista yleisin oli sinisorsa, joita ammuttiin noin 282 000 yksilöä.

Toiseksi eniten saaliksi saatiin taveja, 124 000 yksilöä. Kolmannelle sijalle ylsi telkkä, 41 600 yksilöä, ja neljänneksi eniten metsästettiin haapanoita, 35 500 yksilöä.

Metsähanhen metsästys on kielletty koko maassa, sillä metsähanhikanta on taantunut viime vuosikymmenien aikana.

Metsästysrajoituksen tavoitteena on vähentää metsähanhen toisen alalajiin, taigametsähanheen, kohdistuvaa metsästyspainetta sen pesimäalueilla ja muuton aikaisilla levähdysalueilla.

Merihanhen metsästystä on rajoitettu alueellisesti.

Metsähanhen metsästystä rajoitetaan lyhentämällä metsästysaikaa, ainakin ennen kansallisen ja kansainvälisen hoitosuunnitelman valmistumista metsähanhelle.

Tarkemmat metsästysajat täällä ja metsästyksen eettiset ohjeet täällä. Apua lajintunnistukseen löytyy täältä.

Suomen riistakeskuksen tiedote.

Kuva: Wikimedia Commons