Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevalle metsästyskaudelle 33 500 hirvenpyyntilupaa. Viime vuosien aikana hirvikantaa on suunnitelmallisesti pienennetty ja suuressa osassa Suomea hirviä on tavoiteltu määrä.

Vuonna 2013 hirvenmetsästykseen myönnettiin noin 33 000 pyyntilupaa. Viime vuoden kokonaissaalis oli noin 38 000 hirveä.

Myönnetyistä pyyntiluvista käytettiin noin 86 prosenttia. Yhdellä kaatoluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa.

Hirvenpyyntilupia myönnettiin tänä vuonna usealla alueella suunnilleen saman verran kuin viime vuonna ja saalismäärän odototetaan olevan lähellä viime vuoden saldoa.

Pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästys alkaa syyskuun viimeisenä lauantaina. Tänä vuonna 27.9.

Hirvien metsästys päättyy vuodenvaihteessa. Peuroja saa voidaan metsästää tammikuun loppuun saakka. Enontekiöllä, Inarissa, Muoniossa ja Utsjoella hirviä pyydetään 1.9.–20.9., ja 11.10.–30.11.

Tulevalle metsästyskaudelle valkohäntäpeuran metsästykseen myönnettiin 22 800 pyyntilupaa, kuusipeuralle 143 lupaa ja metsäpeuralle 19 lupaa.

Viime vuonna metsästyskauden jälkeen hirviä oli koko maassa noin 71 000, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvion mukaan.

Kevään vasontakauden jälkeen arvioitu hirvien lukumäärä oli noin 112 000.

Maanlaajuinen alueellisten riistaneuvostejen vahvistama tavoite on noin 74 000 hirven vasova kanta vuoden 2014 metsästyksen jälkeen.

Hirvikannan rakenteelliset tavoitteet noudattavat hoitosuunnitelmaluonnoksessa asetettuja tavoitteita. Naaraiden tavoitemäärä on 1,5 yksilöä urosta kohden ja vasojen tavoiteltu määrä on 20-30 prosenttia kannasta.

Pienistä hirvieläimistä yleisin saalis on valkohäntäpeura. Tulevan kauden saalismääräksi odotetaan noin 20 000–30 000 valkohäntäpeuraa.

Runsaimmin valkohäntäpeuroja esiintyy maan lounaisosissa. Yli 90 prosenttia valkohäntäpeuran pyyntiluvista myönnettiin lounaiseen Suomeen.

Pohjoisimpia ja itäisimpiä alueita lukuunottamatta, valkohäntäpeuraa metsästetään jonkin verran muuallakin Suomessa.

Suomen riistakeskus on myöntänyt metsäpeuran kaatoon pyyntilupia vain Pohjanmaalle ja Keski-Suomeen alueilla, joilla metsäpeura aiheuttaa merkittäviä maatalousvahinkoja.

Yhteensä metsäpeuroja on mahdollista metsästää tänä vuonna 18.

Suomen riistakeskuksen tiedote.

Kuva: Wikimedia Commons/ Laubenstein Karen, U.S. Fish and Wildlife Service