Sepelkyyhkyn metsästys alkaa ensi sunnuntaina (10.8.) ja avaa sadonkorjuukauden.

Sepelkyyhky on perinteinen riistalintu, jonka metsästyssuosio on kasvanut huomattavasti Suomessa 2000-luvulla. Sepelkyyhkyä metsästetään runsaasti myös koko Euroopassa.

Suomessa metsästetään vuosittain yli 200 000 sepelkyyhkyä. Viime vuosina sepelkyyhkyn saalismäärät ovat nousseet teeren ja heinäsorsan tasolle, jotka ovat perinteisesti  runsaimpia saalislajeja.

Tärkein syy sepelkyyhkyn metsästyssuosiolle on suuret kannat. Hyvillä metsästysmahdollisuuksilla ja metsästysjärjestelyjen helppoudella on myös vaikutusta suosioon.

Sepelkyyhkyjahti ei vaadi laajoja erämaita tai kallista kalustoa ja hyviä houkutuslintuja on saatavilla helposti.

Sepelkyyhkyä metsästetään peltojen laidoilta tai metsiköistä peltojen läheisyydessä. Kyyhkyt houkutellaan ampumaetäisyydellä houkutuslintujen avulla.

Oikean paikan valinta on tärkeää jahdin onnistumisen kannalta. Herne on sepelkyyhkyjen suosikkiravintoa, mutta myös viljalajien sänkipellot kelpaavat metsästykseen.

Metsästyskauden alkaessa osalla sepelkyyhkyistä on vielä pesintä kesken, sillä sepelkyyhky saa useita poikueita kaudessa.

Tämän takia metsästyksen pitää kohdistua sepelkyyhkyparviin, jotka koostuvat pääosin saman vuoden poikasista ja pesinnän lopettaneista linnuista.

Sepelkyyhkyparvissa esiintyy myös uuttukyyhkyä, joka on rauhoitettu laji. Uuttukyyhky on sepelkyyhkyä pienempi eikä sen siivissä ole valkoisia laikkuja.

Myös yksittäisinä lintuina esiintyvä uuuttukyyhky eroaa sepelkyyhkystä myös lentotavassaan ja siiveniskuissaan.

Vaikka suurin osa kyyhkysaalista saadaan heti kauden alussa, jatkuu sepelkyyhkyn metsätyskausi lokakuun loppuun asti

Kuva: Wikimedia Commons