Kesäkuu oli kylmä ja sateinen. Säätila on ehkä tärkein metsäkanalintujen lisääntymisen onnistumiseen vaikuttava tekijä. Metsäkanalintujen poikaset kuorituvat kesäkuun alun ja juhannuksen välisenä aikana.

Kylmä alkukesä on herättänyt pohdintaa kanalintukantojen tilanteesta ja lisääntymisen onnistumisesta. Epäileväisimpien kerrotaan ennustelleen metsäkanalinnuille jo katovuotta.

Isoistakin pesueista on kuitenkin tehty yksittäisiä havaintoja.

Suomen kanalintutilanteesta saadaan pätevä tieto riistakolmiolaskentojen avulla. Metsäkanalintujen laskenta on alkanut launtaina 26.7. Laskennat päättyvät sunnuntaina 3.8.

Tulosten perusteella maa- ja metsätalousministeriössä päätetään syksyn metsästysajat metsäkanalinnuille. Metsätysaika-asetus annetaan ennen elokuun loppua.

Riistakolmiolaskennat ovat laskentareittejä. Niiden avulla seurataan metsäriistan runsautta.

Laskentojen tuloksena tiedetään lajien keskimääräinen poikasosuus, poikueellisten naaraiden osuus ja yksilötiheys metsämaan neliömetriä kohden.

Kolmiot ovat tasasivuisia, kompassisuorat sivut ovat neljä kilometriä pitkiä. Sivut merkitään maastoon ja kolmoiden sijainti pysyy samana vuodesta toiseen.

Laskentalinjalla on kokonaispituutta 12 kilometrin verran. Kesällä lasketaan metsäkanalinnut kolmion sivuja seuraten kolmen hengen ryhmissä.

Talvisin lasketaan työpareittan riistanisäkkäiden jälkiä.

Tuhannet vapaaehtoiset laskijat havainnoivat riistaeläimia ja niiden jälkiä vuosittain lähes tuhannella kolmiolla. Laskijat ovat metsästyksen ja riistanhoidon harrastajia.

Laskentoja organisoi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos yhdessä Suomen riistakeskuksen kanssa.

Tulospalvelua nopeuttaa käyttöön otettu sähköinen riistakolmiot.fi -palvelu, joka mahdollistaa tulosten kokoamisen ja analysoimisen parissa päivässä.

Suomen riistakeskuksen tiedote.

Kuva: Wikimedia Commons/ Gagea